Direct naar content

Handreiking Gezonde Gemeente: themadeel alcohol

Het themadeel alcohol van de Handreiking Gezonde Gemeente is een hulpmiddel dat gemeenten kan helpen bij hun verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Het themadeel is volledig aangepast aan de wetswijzigingen op 1 januari 2013.

Probleemstelling

Met ingang van 1 januari 2013 wijzigt de Drank- en Horecawet (DHW). Er verandert veel. Zo wordt het toezicht overgeheveld van het Rijk naar gemeenten en krijgen de gemeenten meer bevoegdheden om op lokaal niveau het alcoholprobleem aan te pakken.

Beschrijving

Het thema ‘Alcohol’ biedt een overzicht van mogelijkheden die gemeenten hebben om samen met partnerorganisaties alcoholproblemen terug te dringen. Voorbeelden van beleidsdoelen komen aan bod en ook een uitwerking van een integrale aanpak.

Met voorbeelden uit het land en links naar relevante websites wordt deze integrale aanpak geïllustreerd. Ook komen randvoorwaarden voor preventief alcoholbeleid en tips voor de uitvoering aan bod.

Enkele voorbeelden

Het project FrisValley (Gelderland) zet in op het opleiden van buitengewone opsporingsambtenaren om vanaf 1 januari 2013 de nieuwe wet te kunnen handhaven. In de Achterhoek zoekt men naar manieren om ouders van jongeren te betrekken in de voorlichting. In Nijkerk wordt geen alcohol meer geschonken aan leerlingen en docenten tijdens schoolfeesten, excursies of andere festiviteiten.

Organisatie

Het themadeel alcohol is samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met STAP, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het RIVM Centrum Gezond Leven.

Het themadeel is te vinden op www.loketgezondleven.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan