Direct naar content

Handreiking Randvoorwaarden in veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Een handreiking van de Kinderombudsman en het Samenwerkend Toezicht Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De handreiking beschrijft wat er minimaal in de toegang geregeld moet zijn en nodig is om de hulp aan en veiligheid van jeugdigen te borgen.

Beschrijving

De handreiking is bestemd voor wethouders, beleidsambtenaren, gemeenteraadsleden en jeugdprofessionals. Zij kunnen met de handreiking nagaan of de toegang tot jeugdhulp zo is ingericht dat ieder kind de hulp krijgt waar het recht op heeft.

Aan de hand van een vijftal thema’s – toegankelijkheid, vraagverheldering, werkwijze, focus en regie – wordt concreet aangegeven welke gevolgen en risico’s de keuze voor een bepaalde inrichting kan hebben.

Organisatie

Kinderombudsman en het Samenwerkend Toezicht Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Download de handreiking op de website dekinderombudsman.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan