Direct naar content

Informatieblad tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

In dit informatieblad vind je als beleidsmedewerker, wijkagent of jeugdhulpwerker hoe de tenuitvoerlegging van een straf in een JJI er uitziet. Het gehele proces; van binnenkomst tot nazorg, is overzichtelijk in beeld gebracht.

Beschrijving

Het informatieblad geeft informatie over:

1. De tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een justitiële jeugdinrichting.
2. De JJI’s: omvang, locatie en plaatsing.
3. Opvoeding, zorg, behandeling en onderwijs in de JJI.
4. Het dagprogramma in de JJI.
5. Verlof.
6. JJI in de jeugdstrafrechtketen: samenwerking, resocialisatie en nazorg.

Organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Download het informatieblad op de website dji.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan