Direct naar content

Instrumentarium aanpak van jeugdgroepen

Voor dit proefschrift onderzocht Laura Leenarts de relatie tussen interpersoonlijk trauma, PTSS en andere psychische problemen bij adolescente meisjes die zijn opgenomen in JeugdzorgPlus-instellingen. Tijdens het onderzoek is een systematisch overzicht gemaakt van de evidence-based psychotherapeutische behandelingen bij deze doelgroep.

Probleemstelling

Ruim 80 procent van de civielrechtelijk geplaatste meisjes in de gesloten jeugdzorg is in het verleden seksueel misbruikt, fysiek of emotioneel mishandeld, bedreigd of verwaarloosd. Een therapie die vaak wordt toegepast is het praten over of het levendig voor de geest halen van de traumatische ervaringen. Dat kan echter averechts werken als een meisje nog niet toe is aan de verwerking van haar traumatische verleden.

Conclusies

Het proefschrift stelt dat meisjes, die vanwege een civielrechtelijke maatregel in een gesloten jeugdzorginstelling zitten, beter geholpen kunnen worden met een gefaseerde therapievorm die goed aansluit bij hun complexe problematiek.

Aanbevelingen

In samenwerking met de Bascule en jeugdzorgorganisatie LSG-Rentray ontwikkelde Leenarts de methode Stapstenen. Stapstenen vormt de eerste fase in een fasegerichte behandelmethode. Uitgangspunt van deze methode is dat bij een complex klachtenpatroon als gevolg van chronische traumatisering, eerst stabilisatie en symptoomreductie nodig is. Daarna kan pas de behandeling van de traumatische herinneringen volgen en tot slot persoonlijkheidsre-integratie en rehabilitatie.

Stapstenen is bedoeld om de meisjes zo goed mogelijk voor te bereiden op de fase van traumaverwerking (exposure), zodat de kans op succesvolle verwerking wordt bevorderd. Stapstenen is bedoeld voor meisjes van 12 tot 18 jaar en bevat elementen van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie.

Organisatie

Dit project was een samenwerking tussen AMC en VUmc. Hierbij is de kennis van trauma (AMC) verenigd met die van gedragsstoornissen/delinquent gedrag (VUmc).

Auteur

Laura Leenarts.

ISBN

ISBN 978-94-6191-741-6

Deze publicatie wordt op aanvraag verstuurd

Publicatie aanvragen

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan