Direct naar content

Jeugdbendes en problematische jeugdgroepen in Nederland en Europa

Factsheet van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) over onderzoek naar jeugdbendes en problematische jeugdgroepen in Europa en Nederland.

Vraagstelling

Het onderzoek gaat in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de kenmerken van problematische jeugdgroepen in Europa en Nederland en in hoeverre komen zij overeen met Amerikaanse gangs?
  • Wat voor jongeren maken deel uit van deze groepen?
  • Wat is de relatie met criminaliteit en kunnen jongeren zulke groepen weer verlaten?

Conclusies

Gangs in de Verenigde Staten zijn over het algemeen hiërarchischer en meer gestructureerd dan de problematische jeugdgroepen in Europa en Nederland. Een ander verschil is dat Amerikaanse gangs meestal territoriaal zijn en conflicten hebben met andere groepen. Een overeenkomst met Amerikaanse gangs is de verhoogde betrokkenheid van leden bij crimineel gedrag, met name bij geweldsdelicten.

Jongeren die opgroeien in een ongunstig opvoedklimaat hebben een grotere kans om deel uit te maken van een problematische jeugdgroep, net als jongeren die minder goed functioneren op school, een relatief lage zelfcontrole hebben, en die relatief veel tijd doorbrengen met hun vrienden op straat.

Het aantal problematische jeugdgroepen is de afgelopen jaren fors gedaald, van bijna 1800 in 2009 tot ruim 600 in 2014. Een klein deel van deze groepen, enkele tientallen, werd als ‘criminele jeugdgroep’ bestempeld. Problematische jeugdgroepen zijn tegenwoordig dus minder aanwezig in de openbare ruimte dan enkele jaren terug.

Download de factsheet op de website nscr.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan