Direct naar content

Jeugdketens sluitend verbinden

Risicojongeren uit multiprobleemgezinnen zijn vaak gebaat bij een integrale aanpak, met een inbreng van partners uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie. Dat vergt een intensieve samenwerking tussen de Zorg- en Adviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en de Veiligheidshuizen. De publicatie ‘Jeugdketens sluitend’ verbinden laat zien hoe deze samenwerking in de praktijk concreet vorm kan krijgen.

‘Jeugdketens sluitend verbinden’ is een initiatief van de ministeries van Jeugd & gezin, Onderwijs & Wetenschappen en Justitie, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het (alleen digitaal beschikbare) document is niet bedoeld als blauwdruk of basismodel voor samenwerking op gemeentelijk of regionaal niveau, maar dient uitsluitend ter inspiratie: zo kan het. Bestuurders bij gemeenten en provincies, alsmede professionals uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en veiligheid kunnen er bij hun streven naar een goede vorm van samenwerking hun voordeel mee doen.

Na een uitleg over de rol, taken en bevoegdheden van de Zorg- en Adviesteams en de Centra voor Jeugd en Gezin, gaat de publicatie nader in op de noodzaak van samenwerking in meer complexe casussen. Bijvoorbeeld van (met name) jongeren afkomstig uit multiprobleemgezinnen die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe partijen deze samenwerking kunnen opzetten, wat daarbij kritische succesfactoren zijn, de voorwaarden voor soepel lopende werkprocessen en het belang van een goede gemeentelijke regierol.

De publicatie sluit af met drie concrete voorbeelden van gemeenten of regios (Amersfoort, de Kop van Noord-Holland en Tilburg) waar de samenwerking al met succes tot stand is gekomen en een checklist voor wie aan de slag wil gaan om zelf een vruchtbaar samenwerkingsverband op te zetten.

Organisatie

De ministeries van Jeugd & gezin, Onderwijs & Wetenschappen en Justitie, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Jeugdketens sluitend verbinden

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan