Direct naar content

Jeugdmonitor 2019

Met het Jaarrapport Jeugdmonitor 2019 brengt het CBS de leefsituatie van jongeren in beeld. Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn onder andere: gezinssituatie, opgroeien in een bijstandsgezin, onderwijs, arbeid, leefstijl, criminaliteit, jeugdzorg en het gebruik van internet.

Jeugd en Veiligheid

In 2018 werden ruim 50.000 jongeren geregistreerd als verdachte van een mis­drijf. Dit is 1,7% van alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Waar in 2017 nog 15 gemeenten meer dan 2,5% verdachte jongeren hadden, waren dat er in 2018 maar 9. Met name in de grote steden, gemeenten aan de kust en gemeenten grenzend aan het IJsselmeer zijn meer verdachte jongeren.

Sinds 2009 is er een afname in het aandeel geregistreerde verdachten. Deze daling geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar is sterker voor jongeren dan voor 25‑plussers. In 2009 was nog 4% van de jongeren van 12 tot 25 geregistreerd als verdachte, in 2018 is dit gedaald tot 1,7%.

Type delict

Bij het type delict waarvan jongeren verdacht worden, zijn verschillen tussen jongens en meisjes. Zo komen drugs- en (vuur)wapendelicten vrijwel niet voor bij meisjes, en is het aandeel delicten van het type vernieling en openbare orde bij meisjes een stuk lager dan bij jongens. Wat wel overeenkomt, is dat het aandeel geregistreerde verdachten van de categorie vermogensdelicten het hoogst is bij jongens en meisjes van alle leeftijdsgroepen. Bij vermogensdelicten gaat het bijvoorbeeld om winkeldiefstal, fietsendiefstal of oplichting. Geweldsdelicten staan bij de meeste groepen jongeren op de tweede plaats.

Jongeren slachtoffer

Jongeren van 15 tot 25 jaar waren in 2017 relatief vaak slachtoffer van gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. 20% van de jongeren werd hiervan slachtoffer, tegenover 18% van de 25-‍ tot 45‑jarigen, 15% van de 45-‍ tot 65‑jarigen en 9% van de 65‑plussers. Het aandeel slachtoffers van deze traditionele vormen van criminaliteit is in de periode 2008–2017 onder jongeren tevens sterk gedaald: in 2008 bedroeg dat nog bijna 30%.

Naar verhouding werden veel jongeren slachtoffer van cybercrime. Daarbij gaat het om online identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken of cyberpesten. In 2017 werd 17% van de 15-‍ tot 25‑jarigen hiervan slachtoffer, 13% van de 25-‍ tot 45‑jarigen, 10% van de 45-‍ tot 65‑jarigen en 5% van de 65‑plussers. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal jeugdige slachtoffers van cybercrime, waarna het tussen 2016 en 2017 weer wat toenam.

Jeugdzorg in Nederland

In 2018 kregen in Nederland 428.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is bijna 1 op de 10. In de meeste gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland ligt het percentage jongeren met jeugdhulp in 2018 onder de 7%, maar in veel gemeenten in Midden-Limburg en in Noordoost-Groningen ligt dit percentage boven de 12%. Het grootste deel van de geleverde jeugdzorg bestaat uit jeugdhulp zonder verblijf. Bijna 14% van de jeugdhulptrajecten bestaat uit hulp die geleverd is door het wijk- of buurtteam van de gemeente.

Oud-jeugdzorggebruikers kwamen in 2017 relatief vaker in aanraking met criminaliteit dan hun leeftijdgenoten. Van de oud-jeugdzorggebruikers stond ruim 6% geregistreerd bij de politie als slachtoffer van een misdrijf en 6% als verdachte van een misdrijf. Onder de jongeren zonder jeugdzorg stond 4% geregistreerd als slachtoffer van een misdrijf en minder dan 2% als verdachte van een misdrijf.

Organisatie

CBS.

Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019 (CBS)

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan