Direct naar content

Krachtig lerende netwerken

Ketenpartners in het veiligheidsdomein, de zorg, het onderwijs, en het sociaal domein moeten samenwerken om terrorisme en criminaliteit succesvol aan te pakken. Hiervoor is een specifiek type professional nodig, die zich kan verplaatsen in het perspectief van anderen en die vanuit zijn organisatie voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om de samenwerking te laten slagen. Dat blijkt uit onderzoek van USBO Advies van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Avans Hogeschool in opdracht van het WODC. In het onderzoek werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.

Organisaties die samenwerken aan criminaliteits- en terrorismebestrijding hebben vaak uiteenlopende doel- en taakstellingen, verschillende professionele werkwijzen en verschillende bevoegdheden en belangen. Succesvolle samenwerking vraagt daarom volgens de onderzoekers om een specifiek soort professional, die het vermogen heeft om zich te verplaatsen in de perspectieven, belangen en posities van anderen, en die andere werelden niet uitsluit. Het helpt als deze professional werkervaring heeft bij een andere organisatie die een rol heeft bij de aanpak van criminaliteits- en terrorismebestrijding.

10 lessen

Uitvoerig literatuuronderzoek en diepte-interviews met professionals en experts leverde 10 belangrijke lessen op:

  1. Erken dat het soms lastig is en maak dat bespreekbaar.
  2. Ga uit van barrières en investeer in mechanismen om deze te overwinnen.
  3. Gebruik gezamenlijke taal voor een gezamenlijk verhaal.
  4. Maak leren van elkaar aantrekkelijker en gemakkelijker.
  5. Houd bij criminaliteitsbestrijding oog voor het risico op radicalisering en terrorisme.
  6. Betrek mensen uit het andere vakgebied.
  7. Maak ruimte voor leren en netwerken.
  8. Maak het verbinden van organisaties een expliciet onderdeel van de taak.
  9. Selecteer en train professionals op empathie en lerend vermogen.
  10. Onderzoek wat werkt (en wat niet).

Download het onderzoek op de website van het WODC

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan