Direct naar content

Kwestie van lange adem

Een must read voor elke professional die (mogelijk) te maken heeft met kindermishandeling. Het geeft de huidige stand van zaken weer hoe de hulp voor huiselijk geweld in Nederland eruitziet. In de helft van de gezinnen is, ook na interventies, nog steeds sprake is van huiselijk geweld.

In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Het is een longitudinaal onderzoek en de centrale vraag is wat er nodig is om het geweld te doen stoppen en wat daar de gunstige omstandigheden voor zijn.

Kortom het onderzoek wil inzicht geven of en zo ja wat er verandert in de kleine 2 jaar na aanmelding bij Veilig Thuis. Daarmee kan een handelingsperspectief worden geboden aan de betrokkenen, de hulpverleners, de verschillende instanties en de beleidsmakers op lokaal- en landelijk niveau.

Naar aanleiding van dit onderzoek is een gesprekshandreiking gemaakt voor uitvoerende professionals en beleidsmakers die (mogelijk) met kindermishandeling te maken hebben.

Download het onderzoek op de website verwey-jonker.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan