Direct naar content

Leidende principes geven richting aan het sociaal domein

Movisie en het Nederlands Jeugd Instituut geven in deze handreiking antwoord op de vraag wat ‘leidende principes’ zijn. Ook komt aan bod wanneer het zinvol is om met deze leidende principes te werken. De publicatie is interessant voor professionals in het veiligheids- en sociaal domein.

Leidende principes zijn vuistregels die richting geven aan het beleid en de uitvoering in het sociaal domein. Ze helpen gemeenten om na te denken over wat ze willen bereiken voor hun inwoners en hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. Voorbeelden van leidende principes in gemeenten zijn meer regie voor de professional, normaliseren, zorg dichtbij en minder bureaucratie.

Leidende principes zijn vooral zinvol wanneer ze worden doorvertaald in visie, beleid, inrichting en uitvoering.

Leidende principes geven richting aan het sociaal domein

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan