Direct naar content

Leidraad Aanpak problematische jeugdgroepen

Deze leidraad beschrijft het werkproces dat de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde hanteren bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. De publicatie is zo opgesteld dat het andere gemeenten helpt om deze aanpak ook in te zetten.

Aanpak

Het werkproces sluit aan bij de zeven stappen van de handreiking voor gemeenten ‘Aanpak problematische jeugdgroepen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze stappen zijn:

  1. Realiseren randvoorwaarden
  2. Invullen shortlist groepscriminaliteit
  3. Analyse, kwaliteitscontrole en rapportage
  4. Prioritering in het driehoeksoverleg
  5. Verdiepende analyse en informatie
  6. Opstellen plan van aanpak
  7. Uitvoeren, evalueren en monitoren

In de leidraad zijn deze stappen uitgebreid uitgewerkt.

Toepassing

Het succes van de aanpak hangt af van een aantal randvoorwaarden die in de publicatie uitgebreid worden beschreven. In de kern is deze aanpak van problematische jeugdgroepen niets meer dan een aanpak van een veiligheidsprobleem binnen een geografisch gebied. Ook andere gebiedsgebonden veiligheidsproblemen – zoals meerplegers of structurele overlastproblematiek ‐ kunnen op deze wijze worden aangepakt.

Organisatie

De werkprocesbeschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde, Regiopolitie Groningen, het Openbaar Ministerie en het Veiligheidshuis Groningen. Ook heeft de regiecoördinator Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie bijgedragen aan deze beschrijving.

Leidraad Aanpak problematische jeugdgroepen

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan