Direct naar content

Modelconvenant jeugdgroepaanpak

Het modelconvenant jeugdgroepaanpak regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling in de aanpak van een problematische jeugdgroep of jeugdnetwerk.

Ook staat het proces beschreven om jongeren toe te leiden naar een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA), het Zorg- en Veiligheidshuis, of naar het lokale team voor passende hulp en/of ondersteuning. Dit modelconvenant is een leidraad. Je kunt het op onderdelen aanpassen. Ook kun je het gebruiken voor een intergemeentelijke samenwerking.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde afgelopen jaar in samenwerking met politie, OM en VNG het modelconvenant op. Het is een onderdeel van het 7-stappenmodel: werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Download het modelconvenant jeugdgroepaanpak

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan