Direct naar content

Náást de jongeren

Dit onderzoek van het Verwey Jonker Instituut is goed om te lezen als je meer wilt weten over de huidige stand van zaken rondom jongerenwerk. Zowel organisatorische factoren als inhoudelijke onderwerpen. Ook kansen voor de toekomst vind je hier terug.

Beschrijving

Meer inzet van jongerenwerk helpt de hoge kosten voor jeugdzorg te reduceren. Maar van ‘meer inzet’ is geen sprake. Dat is één van de conclusies uit het rapport. Nederland telt nu ongeveer 1.209 fte aan jongerenwerkers, bemenst door 1.495 professionals. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2009. Omdat jongerenwerkers volgens het onderzoek met veel zwaardere problemen te maken hebben, meer coachen en meer in scholen werken, is er in feite zelfs mínder inzet in buurten.

Dat de kosten voor jeugdzorg zo stijgen komt onder meer omdat wijk-en jeugdteams die sinds de decentralisatie Jeugd in bijna alle gemeenten zijn opgezet, met een zorgbril kijken. Daardoor zien ze in veel jongeren vooral een jongere-met-een-levensgroot-probleem die professionele hulp nodig heeft. Net als huisartsen verwijzen ze vervolgens door naar tweedelijnshulp. Dat staat echter helemaal haaks op de bedoeling van de decentralisatie Jeugd en de Jeugdwet.

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Sociaal Werk Nederland.

Download het onderzoek op de website verwey-jonker.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan