Direct naar content

Onderzoek naar drugshandel onder jeugd Uithoorn bevestigt beeld rond de problematiek

Bureau Bervoets deed in opdracht van de gemeente Uithoorn onderzoek naar drugs in de omgeving van schoolgaande jongeren en hoe de gemeente en partners (ook) preventief met die problemen kunnen omgaan.

Het onderzoek bevestigt het beeld dat de gemeente en haar partners rond de problematiek hebben. Er is geen sprake van buitensporig drugsgebruik onder de jeugd, maar diverse jongeren in Uithoorn worden wel geconfronteerd met de problematiek.

Dealers groter probleem

Het onderzoek laat zien dat er relatief weinig problemen zijn rondom (hard)drugsgebruik op scholen. Er wordt gebruik gesignaleerd van alcohol, ‘vapes’ (e-sigaretten) en soms snus (zakjes die tegen het tandvlees worden geplaatst en die een “rush” geven door de nicotine). Uit het onderzoek komt meer een dealprobleem dan een gebruikersprobleem naar voren, maar dat is niet enkel en alleen te relateren aan de jongeren. Verder blijkt dat de ligging -onder de rook van Amsterdam- en de lage pakkans door gering straattoezicht Uithoorn aantrekkelijk maken als afzetmarkt.

Aanbevelingen

Een aantal aanbevelingen uit het rapport wordt op dit moment al uitgevoerd. Denk aan het inzetten van de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA) en (digitaal) toezicht door de politie en jongerenwerk. Bedrijventerreinen en zogenoemde shady places staan al onder de aandacht en blijven ook onder de aandacht staan.

Daarnaast is de gemeente Uithoorn aangesloten op de aanpak ‘Doorgroeiers in de drugscriminaliteit’ van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Binnen onder andere de pilot “Veiligheid in en om de school” is er aandacht voor het thema drugs en het delen van zorgsignalen. Bij het (specialistisch) jongerenwerk is er nadrukkelijke aandacht voor zowel de kwetsbare jonge aanwas als de doelgroep jongvolwassenen (16+). En het Plan van Aanpak Ondermijning van de gemeente Uithoorn besteedt nadrukkelijk aandacht aan drugscriminaliteit, mensenhandel en jeugdcriminaliteit. Ten slotte is er al geruime tijd een specifieke aanpak voor kwetsbare meiden en voor mogelijke uitbuitingsrisico’s binnen deze doelgroep.

Lees het artikel op regioonline.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan