Direct naar content

Onderzoek naar straffen jeugdige daders ernstige gewelds- of zedenmisdrijven

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) deed onderzoek naar de strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Victoria University of Wellington in opdracht van het WODC. In het onderzoek is het Nederlandse stelsel van straffen en maatregelen voor daders van 12 tot 23 jaar te vergeleken met dat van 5 andere Europese landen (België, Duitsland, Engeland en Wales, Ierland en Zweden).

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat er geen directe aanleiding is om de Nederlands aanpak op het gebied van straffen deze groep aan te passen. Op de vraag of de maximale duur van de jeugddetentie in Nederland moet worden verhoogd, geven de bevindingen van dit onderzoek geen antwoord. Ook is gekeken naar de effectiviteit van sancties, Ook daaruit bleek geen aanleiding om de strafrechtelijke aanpak van deze groep aan te passen.

De bestraffing van jeugdigen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven is niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende landen een actueel onderwerp van discussie. In het onderzoek is duidelijk geworden dat er dringende behoefte is aan systematische registratie en monitoring van de uitvoering en effecten van sancties voor deze groep. Dit is zowel in Nederland als in het buitenland nog onderontwikkeld.

Download het onderzoek op wodc.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan