Direct naar content

(On)zichtbare beelden van jonge aanwas in de drugscriminaliteit

Vanuit het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ heeft het RIEC Midden-Nederland in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Dit onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken.

Het rapport is een verzameling van inzichten uit de betrokken gemeenten en biedt handelingsperspectieven die bijdragen aan het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Conclusies

Een belangrijk inzicht is dat jonge aanwas een gevarieerdere en bredere groep jongeren betreft dan doorgaans wordt gedacht. In 6 van de 10 gemeenten is ook jonge aanwas beschreven die doorgaans minder direct herkenbaar is als risicogroep. Het gaat om jongeren uit zowel ‘(multi)probleem’ gezinnen als ‘welgestelde’ gezinnen. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook een normalisering van drugsgebruik onder jongeren.

Aanbevelingen

In het rapport staan ook een aantal aanbevelingen, waaronder het verkennen van positieve toekomstperspectieven met jongeren zelf, het inzetten van rolmodellen uit de eigen sociale omgeving en het creëren van een integrale aanpak samen met scholen.

Download het onderzoek op veiligheidscoalitie.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan