Direct naar content

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd

ProKid is een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij twaalfminners met politiecontacten. Dit onderzoek beschrijft de evaluatie van vier pilotregio´s die met het instrument aan de slag gingen.

Het korps Gelderland-Midden heeft ProKid ontwikkeld om een actuele risicotaxatie te maken van kinderen die mogelijk een criminele carrière (kunnen) ontwikkelen. Er is besloten deze methode uit te zetten in vier pilot regio´s: Gelderland-Midden, Amsterdam-Amstelland, Brabant Zuid-Oost en Hollands Midden.

In opdracht van het WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft DSP-groep onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van het gebruik van ProKid ten opzichte van het reguliere werkproces Vroegtijdig Signaleren en Doorverwijzen van de politie. Het onderzoek bestond uit een proces- en een output-evaluatie en is uitgevoerd tussen september 2009 en mei 2011.

In dit evaluatieonderzoek staan 5 onderzoeksvragen centraal:

  • Wordt het signaleringsinstrument ProKid gebruikt zoals bedoeld?
  • Wat is het kortetermijnresultaat van ProKid?
  • Wat is de meerwaarde van ProKid ten opzichte van bestaande werkprocessen op het gebied van Vroegsignaleren en Doorverwijzen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle landelijke uitrol?
  • Is een landelijke uitrol van het instrument wenselijk?

Auteurs

Manja Abraham, Wendy Buysse, Lotte Loef en Bram van Dijk.

Organisatie

DSP-groep.

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12 geëvalueerd

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan