Direct naar content

Prevalentie licht verstandelijke beperking in het justitiedomein

Hogeschool Leiden verrichtte dit prevalentieonderzoek naar de grootte van de groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein.

Beschrijving

Voor het onderzoek zijn de uitkomsten van diverse onderzoeken naar de omvang van deze groep in het justitie-domein verzameld en vergeleken. Ondanks de beperkte vergelijkbaarheid van de verzamelde studies, tekent zich een aantal patronen af:

  • De prevalentie – hoe vaak het voorkomt – van LVB in reguliere detentie, vastgesteld door uitgebreid diagnostisch onderzoek door middel van intelligentietesten, is rond de 10%. Op een vergelijkbare wijze gemeten, is de prevalentie op bijzondere afdelingen iets hoger (circa 15-20%) en in forensisch psychiatrische instellingen is deze nog wat hoger (circa 20-25%).
  • De prevalentie vastgesteld door middel van screening met een gevalideerde korte vragenlijst, valt aanzienlijk hoger uit. Binnen de reguliere detentie worden met screening percentages gevonden van 30-45%. Er zijn geen wetenschappelijke verklaringen voor het verschil in percentages tussen diagnostisch onderzoek en screening.
  • Bij jongeren lijken de gevonden prevalentiecijfers hoger dan bij volwassenen.
  • De prevalentie in enkele zware dadergroepen is het hoogst (circa 55-60%), hoewel moet worden opgemerkt dat de steekproeven in deze onderzoeken soms klein waren en daarmee niet altijd representatief.

Auteur

Hendrien Kaal.

Organisatie

Lectoraat LVB & Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Prevalentie licht verstandelijke beperking in het justitiedomein

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan