Direct naar content

Radicalisering in de gemeente Arnhem

Beschrijving

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar radicalisering in de gemeente. De onderzoekers hebben gekeken naar radicalisering vanuit islamitisch perspectief en vanuit een links- en rechtsgeoriënteerd perspectief.

Conclusie

Radicalisering onder Arnhemse jongeren is een zeer beperkt probleem. Wel blijft alertheid geboden omdat ruzies, discriminatie en polarisering als voorbodes van radicalisering kunnen worden aangemerkt.

Het radicaliseringsproces loopt individueel sterk uiteen en kent verschillende beïnvloedende factoren. Negatieve ervaringen met de maatschappij (pushfactoren) kunnen hieraan bijdragen. Het onderzoek laat zien dat ook de invloed van pull- en faciliterende factoren – aansluitend op de identiteitsontwikkeling van jongeren – van belang zijn.

Aanpak

Aanknopingspunten voor de aanpak liggen op preventief en niet op repressief niveau. Kenmerken die veel voorkomen onder deze doelgroep, kunnen hiervoor als aangrijpingspunt worden benut. Te denken valt dan onder andere aan scholing en arbeid (om hun perspectief te verbeteren) en opvoedondersteuning. Verder stellen zowel professionals als jongeren zelf dat voorlichting kan bijdragen aan een hogere weerbaarheid c.q. het voorkomen van radicalisering.

Auteurs

Tom van Ham, Lieselot Scholten en Anton van Wijk.

Organisatie

Bureau Beke.

Download het onderzoek op de website van Bureau Beke

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan