Direct naar content

Samenwerken met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering

Dit onderzoek in de regio Gelderland-Zuid laat zien dan in de 3 onderzochte gemeenten een aantal sleutelfiguren zich met enthousiasme inzet voor het verbinden van de gemeente met lokale gemeenschappen.

Beschrijving

Het Verwey-Jonker Instituut deed binnen 3 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid onderzoek naar de samenwerking met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering. Dit zijn personen met gezag en/of een goede informatiepositie binnen lokale gemeenschappen. Hoe verloopt die samenwerking en waar liggen nog kansen voor een intensivering van de samenwerking?

Conclusie

In de 3 gemeenten zet een aantal sleutelfiguren zich met enthousiasme in voor het verbinden van de gemeente met lokale gemeenschappen. Deze sleutelfiguren willen bijdragen aan een betere samenleving. Tegelijkertijd blijkt dat er nog kansen liggen voor meer samenwerking bij het tegengaan van radicalisering.

De onderzoekers doen enkele aanbevelingen op basis van verbeterpunten die bij alle 3 gemeenten naar voren kwamen:

  • Inzetten op diversiteit sleutelfigurennetwerk
  • Draagvlak en efficiënt netwerken
  • Structureel contact
  • Brede insteek, vertrouwen en wederkerigheid
  • Transparantie en duidelijkheid in het contact
  • Helderheid over meldingen
  • Kansen voor meer intensieve samenwerking in tegengaan voedingsbodem

Auteurs

Rozetta Meijer en Jolijn Broekhuizen.

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut.

Download de publicatie bij het Verwey-Jonker Instituut

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan