Direct naar content

Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning

De inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein onderzochten in zes gemeenten (in drie jeugdhulpregio’s) in hoeverre partijen in het sociaal domein onveiligheid bij jeugdigen signaleren en indien nodig de begeleiding naar passende hulp en ondersteuning realiseren.

Beschrijving

De bevindingen geven aanleiding om vier thema’s landelijk te agenderen. Over deze vier thema’s, die naar verwachting in veel lokale situaties voorkomen, maken de inspecties zich zorgen en zien zij tegelijkertijd kansen voor verbeteringen. Drs van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft naar aanleiding van dit rapport een kamerbrief opgesteld om het onder de aandacht te brengen.

De inspecties zijn van mening dat ten aanzien van deze vier thema’s verbeteringen nodig zijn:

  1. Lokale zorg en ondersteuning in beweging
  2. Oog voor een veilige ontwikkeling
  3. Duiden en handelen bij onveiligheid
  4. Heen en weer schuiven van casuïstiek

Organisatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein.

Download het onderzoek op de website sociaalwerknederland.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan