Direct naar content

Terug naar huis

Een kwalitatief (survey)onderzoek van Defence for Children naar uithuisplaatsing en terugplaatsing van kinderen.

Met dit verkennende onderzoek brengt Defence for Children in kaart onder welke omstandigheden uithuisplaatsingen plaatsvinden en hoe betrokkenen dit ervaren. Ruim 95 professionals uit de jeugdbeschermingsketen hebben meegewerkt aan het surveyonderzoek. Aan zowel de professionals als de jongeren en ouders zijn naar verbeterpunten en oplossingen gevraagd om (langer durende) uithuisplaatsingen van kinderen drastisch te verminderen.

De juiste zorg en ondersteuning blijft vaak uit voor kinderen en ouders wanneer een uithuisplaatsing dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt. Afgelopen jaren kreeg Defence for Children verschillende signalen over uithuisplaatsingen via de Kinderrechtenhelpdesk. Zo zouden kinderen tijdens de eerste fase van hun uithuisplaatsing vaak geen contact met hun ouders mogen hebben. Ook zouden gezinnen niet altijd passende hulp en behandeling krijgen in de periode voor de uithuisplaatsing en daarna.

Op pagina 6 en 7 staan oplossingsrichtingen en good practices voor de professionals die werken in de jeugdbeschermingsketen.

Download het onderzoek op defenceforchildren.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan