Direct naar content

Tweede voortgang actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

De ministers van VenJ en SZW gaan hierbij in op de tweede voortgangsrapportage van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.

Beschrijving

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme bevat 38 maatregelen, waarmee het kabinet inzet op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en tegengaan van radicalisering.

De tweede voortgangsrapportage geeft de stand van zaken over de verschillende actiepunten en gaat in op de belangrijkste vorderingen sinds de eerste voortgangsrapportage op 12 november 2014. De rapportage biedt een schematisch overzicht van alle maatregelen, waarbij per maatregel de stand van zaken en de voortgang aan bod komt.

Organisaties

Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tweede voortgangsrapportage

Naar publicatie

Brief aan de Tweede Kamer over voortgang actieprogramma

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan