Direct naar content

Vallen en opstaan

Nederlandse mannen en vrouwen die tijdens de adolescentie een periode in een justitiële jeugdinrichting verbleven, hebben op latere leeftijd meer problemen op het gebied van gezondheid, relaties, werk en huisvesting dan de doorsnee Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit dit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Beschrijving

De onderzoekers vroegen 251 voormalig behandelde jongeren zeventien jaar na verblijf in de jeugdinrichting hoe het in het volwassen leven met hen gaat. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek in Nederland is gedaan.

De onderzochte mannen en vrouwen waren destijds in een justitiële jeugdinrichting geplaatst vanwege ernstig probleemgedrag of omdat hun ouders niet meer voor hen konden zorgen. De onderzochte personen verlieten de jeugdinrichting op gemiddeld 17-jarige leeftijd. Zeventien jaar later zijn ze door de onderzoekers geïnterviewd over relaties, werk, huisvesting en verslaving sinds hun vertrek.

Conclusies

Verschillende problemen na vertrek uit jeugdinrichting
Ongeveer twee op de vijf geïnterviewden heeft naar eigen zeggen het leven op orde, al ging dat vaak met vallen en opstaan. Bijna een derde (30 procent) heeft dagelijks veel moeite om het leven op de rit te houden door onder andere verslavingsproblemen en werkloosheid. Met nog eens bijna een derde (29 procent) gaat het ronduit slecht door ernstige problemen op verschillende levensgebieden.

Leefklimaat in jeugdinrichting negatief
De onderzoekers vroegen ook aan de onderzochte personen hoe zij het verblijf in de justitiële jeugdinrichting hebben ervaren. Zowel diegenen met wie het goed gaat als diegenen met wie het minder goed gaat, kijken overwegend negatief terug op hun verblijf. Ze beschrijven het leefklimaat in de instelling als hard, koud en onveilig.

Ook vertelden ze over het gemak waarmee jongeren in de jeugdinrichting aan drugs konden komen en het ontbreken van nazorg na het verlaten van de instelling. Als positief punt noemden ze dat ze een diploma konden halen tijdens het verblijf in de jeugdinrichting.

Auteur

C. Bijleveld.

Organisatie

Vrije Universiteit Amsterdam.

Samenvatting rapport 'Vallen en opstaan'

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan