Direct naar content

Versterking toezicht jeugd

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe het toezicht op de bijzondere voorwaarden jeugd functioneert. Wat zijn de voornaamste werkzame mechanismen en hoe verhouden deze zich tot recent beleid? Het rapport maakt de state of the art van toezicht jeugd inzichtelijk en biedt aanknopingspunten voor werkzaam toezicht in de toekomst.

Beschrijving

Sinds 1995 kent Nederland een landelijk dekkende jeugdreclassering. Reclasseringstoezicht betreft de controle en begeleiding van jongeren binnen een strafrechtelijk kader. Er is de afgelopen tien jaar, onder meer door de invoering van het Handboek jeugdreclassering, veel verbeterd in methodiek en uitvoering. Reclasseringsmedewerkers werken professioneler.

Zowel inhoudelijk als in de samenwerking rondom toezicht valt er echter nog veel te verbeteren. Het Programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid & Justitie is samen met ketenpartners op zoek gegaan naar concrete acties om het toezicht jeugd te versterken.

Onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe het toezicht op de bijzondere voorwaarden jeugd functioneert. Wat zijn de voornaamste werkzame mechanismen en hoe verhouden deze zich tot recent beleid? Ook zijn internationale inzichten meegenomen

Bijvoorbeeld het werken met human & social capital (wat kunnen mensen en hun omgeving zelf) en desistance (waarom stoppen mensen met het plegen van criminaliteit). Bovendien is in dit rapport de visie verwerkt van experts op het toezicht en de ketenprocessen.

Auteurs

Inge Bakker, Annemieke Wolthuis en Katinka Lünnemann.

ISBN

978-90-5830-566-4

Download het onderzoeksrapport

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan