Direct naar content

‘Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’

Dit onderzoeksrapport van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam zoomt in op de effecten van ambulant jongerenwerk in de grote stad. Uit het onderzoek komt naar voren ambulant jongerenwerk bijdraagt aan het vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren én aan het voorkomen en verminderen van overlast door jongeren.

Beschrijving

Ambulant jongerenwerk vormt sinds de jaren tachtig een standaardwerkwijze van het jongerenwerk. De methode houdt in dat jongerenwerkers de jongeren opzoeken in hun leefomgeving en een verbinding maken tussen de jongeren en de wereld om hen heen. Dat is vooral van belang als er spanningen zijn tussen jongeren en de omgeving.

De behoeften en wensen van de jongeren zelf vormen het uitgangspunt voor het ambulant jongerenwerk. In de uitvoering wordt samengewerkt met ouders, buurtbewoners en ondernemers, en instanties zoals politie, hulpverlening en onderwijs.

Conclusies

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op documentenanalyse, observaties, diepte-interviews, registratiegegevens, vragenlijsten, focusgroepen en literatuuronderzoek.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat ambulant jongerenwerk in de praktijk effectief is. Het draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke participatie, verantwoordelijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en het voorkomen en verminderen van overlast door jongeren.

Door middel van informatie en advies, (lichte) ondersteuning en toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening, leert ambulant jongerenwerk jongeren om zelf verantwoordelijkheid te dragen, ook als er problemen zijn. Van de geïnterviewde jongeren geeft 35% aan dat problemen zijn opgelost, 30% dat zij heeft geleerd om dingen zelf te organiseren en 28% heeft (meer) zelfvertrouwen gekregen.

Alle andere geïnterviewden, waaronder ook beleidsadviseurs, geven aan dat de inzet van ambulant jongerenwerk bijdraagt aan het verminderen van overlast. Zij baseren zich hiervoor op onder andere politieregistraties; dit wordt bevestigd door literatuuronderzoek.

Organisatie

Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot.

Auteurs

K. Koops, J. Metz en J. Sonneveld.

‘Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan