Direct naar content

Campagnes en lespakketten cybercrime

Hoe voorkom je dat jongeren slachtoffer óf dader worden van online criminaliteit? Jongeren zijn vrijwel voortdurend online. Daarbij zijn ze zich niet altijd bewust van de risico’s die ze lopen. En soms doen ze ook dingen die eigenlijk strafbaar zijn. Ze lenen bijvoorbeeld hun ID-kaart en bankpas uit en worden geldezel, hacken een schoolsysteem om cijfers aan te passen of verspreiden een privé-foto van een klasgenoot. Hoe maak je jongeren bewust van grenzen online en welke digitale valkuilen zijn er eigenlijk?

Leerlingen in klaslokaal. Afbeelding voor dossier cybercrime.

Digitale weerbaarheid

Het is van groots belang dat jongeren vroegtijdig leren over het veilig gebruik maken van de online wereld. Hierbij is het belangrijk dat ze risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag leren.

Vragen of advies nodig?

Wil je een keer sparren hoe je cybercrime effectief aan de orde stelt en aanpakt in je gemeente? Bel of mail ons!

Bonafide carrièreperspectief voor digitaal vaardige jongeren

Waar de vorige paragraaf zicht richt op algemene digitale weerbaarheid, gaat het bij deze interventie om jongeren die hun digitale vaardigheden potentieel in kunnen zetten voor malafide praktijken zoals hacken. Voor deze groep jongeren is o.a. re_B00TCMP als interventie ontwikkeld: het bijsturen van jongeren die het risico lopen om online de grens op te zoeken, en het behouden van hun talent voor de samenleving.

Framed

Met Framed laat de politie leerlingen op indringende wijze ervaren wat cybercrime is, dat cybercrime strafbaar is en wat de gevolgen kunnen zijn voor slachtoffers (medeleerlingen, school) en henzelf, nu en in de toekomst.

Halt

Halt geeft voorlichting in het voortgezet onderwijs over online fraude en cybercriminaliteit. Wat mag je online wel en niet doen? Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers, daders en de omgeving. Ook worden de leerlingen geholpen om online fraude en cybercrime te herkennen en voorkomen.

Online-masters.nl

Online-masters.nl is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld en richt zich op jongeren in de bovenbouw van de basisschool en jongeren in de onderbouw van de middelbare school. In het programma nemen verschillende ‘Masters’ de jongere mee in hun vakgebied, waarbij ze hen helpen hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken.

Safer Internet Centre Nederland

Het Safer Internet Centre Nederland zet zich in voor het veilig en verantwoord gebruik van online technologieën en smartphones onder kinderen en jongeren. Dit doen ze door het geven van advies en praktische tips en tricks over veilig internetten. Daarnaast beheren ze het meldpunt meldknop.nl waar jongeren terecht kunnen voor informatie en hulp bij vervelende ervaringen op internet, zoals online pesten, sexting, oplichting en lastigvallen.

Helpwanted.nl

Helpwanted.nl is een website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. De website biedt informatie over wat het is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen wanneer het je is overkomen. Je kunt online misbruik hier ook melden. Ook ouders, docenten en andere opvoeders kunnen hier terecht.

Eerst checken. Dan klikken!

De campagne ‘Eerst checken, dan klikken’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt voor verschillende vormen van phishing.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan