Direct naar content
4 november 202312-minners, Adolescentenstrafrecht, Alcohol en drugs, Cybercrime, Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, Kindermishandeling, LVB jongeren en criminaliteit, Radicalisering, School en veiligheid, Veiligheid en zorg, Wapens en jongeren

11e jeugdpeiling: écht samenwerken is belangrijk!

Voor het elfde jaar op rij vroeg het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) jeugdprofessionals naar hun belangrijkste uitdagingen voor 2024 in de aanpak van problematische jeugdgroepen. 101 respondenten beantwoordden de vragen en de grootste gemeenschappelijke deler is: écht samenwerken blijft belangrijk. We vroegen hen natuurlijk ook wat zij nodig hebben om deze uitdaging(en) aan te gaan.

De jeugdpeiling werd dit najaar gehouden. Uit de peiling blijkt dat professionals het samenwerken met (betrokken) netwerkpartners nog steeds een uitdaging vinden. Woorden als ‘vertrouwen’, ‘gezamenlijke blik’, ‘kwaliteit’ en het ‘gevoel van écht samenwerken’ staan als belangrijkste uitdagingen bovenaan. De respondenten geven ook aan dat er meer vrije ruimte en lef van organisaties nodig is om de problemen rondom jeugdcriminaliteit aan te pakken.

Duidelijke structuur om jeugdcriminaliteit aan te pakken

Jeugdprofessionals hebben daarbij ook meer behoefte aan een duidelijke structuur, gemeenschappelijke landelijke kaders en gezamenlijke oplossingen. Een gemiddelde gemeente heeft niet de middelen om opvolging te geven aan de uitkomsten van een onderzoek. Daarnaast vertellen ze dat gemeenten niet altijd de juiste mensen in dienst hebben of de juiste mensen aan tafel laten aansluiten. Tot slot blijft ook informatie delen – in de breedste zin van het woord – nog steeds een belangrijk uitdaging.

Landelijk modelconvenant schoolveiligheid

Een aparte vraag in de jeugdpeiling ging over veiligheid in het onderwijs. Dit onderwerp staat de laatste jaren hoog op de agenda. Iedereen wil tenslotte onveilige situaties in en rond de school voorkomen. Om versnipperde inzet voor te zijn, is samenwerking tussen partners (onder andere politie, school, jongerenwerk, Halt en gemeente) van belang. Daar kan een ‘convenant schoolveiligheid’ van pas komen.

Wij vroegen jeugdprofessionals of zij geholpen zijn met een landelijk modelconvenant schoolveiligheid. Bijna 72% geeft aan van wel. “Het draagt bij aan een scherpere rolverdeling van partners, maar het zorgt ook voor een duidelijkere structuur en inrichting van de samenwerking van netwerkpartners”, werd er meermaals geantwoord. Een kwart van de respondenten geeft aan dat zij niet geholpen zijn met een landelijk modelconvenant schoolveiligheid omdat dit te beperkt zou zijn, symptoombestrijding is of dat ze al een convenant schoolveiligheid hebben.

Aanbevolen: wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

Ruim 80% beveelt de wegwijzerjeugdenveiligheid aan hun collega’s aan. Respondenten gaven waardevolle tips en tops mee die we de komende tijd meenemen in onze activiteiten.

In de eerstvolgende nieuwsbrief werken we de resultaten van deze peiling verder uit in een infosheet. Ben je abonnee van de nieuwsbrief, dan ontvang je deze als eerste in je inbox.

CCV-Jeugdpeiling

De vragen uit de jeugdpeiling werden beantwoord door professionals die werken als beleidsambtenaar bij een gemeente binnen het zorg en veiligheidsdomein, onderwijsprofessionals, welzijnswerkers, jeugdconsulenten en jeugdbeschermers. De waardevolle input hebben we vertaald naar de programmering voor 2024 van het CCV.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan