Direct naar content
5 januari 2024School en veiligheid

Convenant Veilige School in West-Friesland

Gemeenten, scholen en politie in West-Friesland hebben een ‘convenant veilige school’ ondertekend. Ook het Openbaar Ministerie, Halt en Stichting Netwerk doen mee.

Doel van het convenant is om gezamenlijk de fysieke en sociale veiligheid in en om scholen in West-Friesland te bevorderen. Leerlingen en medewerkers moeten zich veilig voelen. In het convenant zijn afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme, zorgwekkend en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en om de scholen.

Simone Visser-Botman, wethouder voor Drechterland: “Het is belangrijk dat we samen inzetten op een veilige schoolomgeving, dan ontstaat er bij jongeren ruimte om hun talenten te ontwikkelen.”

In 2019 is voor het eerst een convenant afgesloten. In de afgelopen jaren zijn kluisjescontroles uitgevoerd, handhavingsacties gehouden en is een digitaal spreekuur opgezet.

Preventie

Namens de werkgroep Convenant Veilige School geeft Stef Macke, directeur Tabor d’Ampte aan dat er nog meer ingezet moet worden op preventie. “Onder andere door het intensiveren van de inzet van het jongerenwerk op de VO-scholen in West-Friesland.”

Download de handreiking Zó krijg je samen zicht op jongeren om risicojongeren en jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit goed in beeld te hebben of krijgen.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan