Direct naar content
31 mei 2023Veiligheid en zorg

Emeritus hoogleraar Harrie Verbon: Hervormingsagenda Jeugd is geen akkoord maar agenda

De Hervormingsagenda Jeugd is geen akkoord over de toekomst van het jeugdzorgstelsel maar een agenda. Dat zegt emeritus hoogleraar Harrie Verbon op socialevraagstukken.nl.

Sommige kranten zagen de Hervormingsagenda Jeugd als een akkoord om jongeren met grote problemen sneller te helpen. Maar volgens Verbon is er op zijn hoogst een akkoord over welke opgaven er zijn. En worden de ‘bewuste en scherpe’ keuzes vooral aan anderen dan de regering overgelaten.
<h23Toegangsteams

Zo wil de Hervormingsagenda Jeugd bijvoorbeeld sterke toegangsteams. Vooral kleinere gemeenten hebben nu al problemen om goed personeel te vinden en vast te houden. Zonder goede toegangsteams dreigt echter de hele hervormingsagenda volgens Verbon als een plumpudding in elkaar te zakken. De Hervormingsagenda laat de oplossing van dit probleem echter over aan de  VNG, die daarover een convenant ‘Stevige lokale teams’ moet opstellen.

Inkoop zorg

De Hervormingsagenda Jeugd spreekt uit dat om beter te garanderen dat (hoog)specialistische jeugdzorgvormen voldoende en tijdig beschikbaar zijn, de organisatie en de inkoop van dergelijke zorg op regionaal niveau moet plaatsvinden. Veel gemeenten doen die inkoop al in regioverband. Wat volgens Verbon onbelicht blijft, is wat precies onder de ‘organisatie’ wordt verstaan.

Bron: socialevraagstukken.nl

Samenwerking tussen zorg en veiligheid is essentieel bij de opvang van jongeren met problemen. Maar hoe vind je elkaar en wie doet wat?

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan