Direct naar content
5 december 202212-minners, Adolescentenstrafrecht, Alcohol en drugs, Cybercrime, Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, Kindermishandeling, LVB jongeren en criminaliteit, Radicalisering, School en veiligheid, Veiligheid en zorg, Wapens en jongeren

CCV-jeugdpeiling: in 2023 veel uitdagingen voor professionals

Ook dit jaar vroeg het jeugdteam van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voor welke uitdagingen jeugdprofessionals in 2023 staan als het gaat om de aanpak van problematische jeugdgroepen. CCV-adviseur Danisa Latuhihin analyseerde de antwoorden.

“We kregen reacties vanuit verschillende domeinen, zoals beleidsambtenaren van de gemeente, politie, onderwijsprofessionals en professionals bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Deze waardevolle input is belangrijk voor onze jaarprogrammering. Dank dus aan iedereen die even de tijd nam om de vragen te beantwoorden.” Ben je ook benieuwd welke uitdagingen zij zien? Hieronder nemen we je mee.

Dit jaar sprong er niet 1 onderwerp uit, maar werden juist verschillende uitdagingen genoemd. Onder meer het (online) zicht krijgen op de juiste jongeren, informatiedeling, mobiliteit van groepen die over gemeentegrenzen heen trekken, samenwerking in de aanpak van problematische jeugdgroepen en het welbekende regievraagstuk. Maar ook het daadwerkelijk contact leggen met ouders en jeugd en hoe bied je toekomstperspectief? Tot slot ging het ook om de vraag ‘hoe voorkom je dat jongeren de criminaliteit ingaan?’.

Online gedrag van jongeren

Zicht krijgen op online gedrag van jongeren is al een aantal jaar een terugkerend onderwerp. Dat blijkt tot op de dag van vandaag nog steeds lastig te zijn. Zo zegt een adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Jeugd & Veiligheid bij een gemeente: “Je merkt dat social media regelmatig een negatieve invloed hebben op wat er bijvoorbeeld gebeurt op school of daarbuiten. Er speelt zich zoveel online af, maar er is nog steeds maar weinig zicht op. Ook zijn lang niet alle jongeren bereid om erover te praten.”

Een coördinator in het onderwijs ziet dit probleem ook: “Jongeren (en steeds jonger) zijn veel actief op social media, zonder controle. Daarnaast is de sociale wereld zo gericht op materialisme, dat geeft gewoonweg geen realistisch beeld van de werkelijkheid.”

“Je ziet steeds meer dat jongeren online worden uitgedaagd tot geweld.”

Online gedrag en online criminaliteit

De respondenten hebben behoorlijk wat zorgen over het online gedrag van jongeren en online criminaliteit. Zo vertelt een politiechef: “Ik krijg regelmatig signalen dat er filmpjes worden opgenomen en online gezet waarin jongeren worden geslagen, geschopt en vernederd. Bijvoorbeeld omdat ze gesnitched of gesproken hebben met de politie.”

Ook een interventiespecialist ziet het online exposen, het afpersen van kwetsbare inwoners, steeds meer gebeuren. Een procesregisseur vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis zegt dat internetoplichting steeds makkelijker is geworden. Een projectleider jeugd bij een gemeente signaleert hetzelfde en voegt daaraan toe: “Je ziet steeds meer dat jongeren online worden uitgedaagd tot geweld.”

Domeinoverstijgende aanpak

De komende jaren reserveert de overheid veel geld om te investeren in een brede, domeinoverstijgende aanpak. Dat moet voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen afglijden of doorgroeien in de georganiseerd en ondermijnende criminaliteit. De vraag die we stelden, was in het kort ‘hoe zou jij dit geld besteden?’

Een clustermanager jeugdhulp bij een gemeente heeft daar wel ideeën over: “ Ik zou inzetten op jeugdcoaches, ambulant werk. Daarnaast zou ik werken aan een gezamenlijke opdracht zoals het samen opstellen van een kwaliteitskader veiligheid en inzetten op scholing van professionals.” Een leidinggevende bij de politie met dezelfde soort ideeën, geeft hier nog een andere dimensie aan: “Besteed het geld in overleg met de jeugd en neem ze serieus.”

Verder noemen professionals nog andere punten, zoals:

  • Jongerenwerk en deze koppelen aan onderwijs en hulpverlening voor jongeren met zware problematiek (in de wijk)
  • Inzetten op wijkprojecten die zich richten op talentontwikkeling van jongeren
  • Meer gebruik maken van rolmodellen
  • Richten op ontschotting in de samenwerking
  • Inzet op gezinsgerichte (maatwerk)aanpak
  • Investeren in kansengelijkheid
  • Inzetten op preventie en toekomstperspectief.

Risico’s domeinoverstijgende aanpak

Jeugdprofessionals zien naast mooie kansen van een domeinoverstijgende aanpak, ook risico’s. Zo noemt een verbindingsfunctionaris veiligheid en zorg bij een gemeente: “Een risico is blijven praten om het praten. Er ontstaat een overlegcultuur, waardoor het geld niet terecht zou komen waar het zou moeten komen.” Een coördinator in het onderwijs ziet als risico: “Veel pleisters plakken, maar de oorsprong niet aanpakken.”

Ook een teamleider Openbare Orde & Veiligheid bij een gemeente is sceptisch: “Gedeeld eigenaarschap: als iedereen ervan is, is niemand ervan.” Daarnaast zegt een interventiespecialist: “Verschuilen achter wetgeving of convenanten. Vaak wordt er pas gehandeld als het kwaad al is geschied.”

Dit doet het CCV

Komend jaar neemt het CCV deze uitdagingen en zorgen mee in haar activiteiten. In trainingen en adviesgesprekken krijg je meer handvatten om stapsgewijs de juiste jongeren in zicht te krijgen, en met het herijkte 7-stappenmodel krijg je meer grip op de informatiedeling bij problematische jeugdgroepen.

De meerwaarde van rolmodellen wordt belicht in interviews en gesprekken met professionals. Je kunt van ons verwachten dat we blijven inzetten op de samenwerking en hoe je deze kunt inrichten en/of verbeteren. Natuurlijk komen de risico’s van een domeinoverstijgende aanpak daarin aan bod. Centraal blijft staan dat aan de basis van elke aanpak een goede analyse moet liggen, want dan weet je zeker dat je de oorsprong van het probleem aanpakt.

Werk je als professional in het jeugddomein en wil je eens sparren over de aanpak jeugd in jouw gemeente? We denken graag tijdens een kort gesprek praktisch en vrijblijvend met je mee. Neem contact op:  jeugd(at)hetccv.nl.

Download de factsheet CCV-Jeugdpeiling: veel uitdagingen in 2023 voor professionals

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan