Direct naar content
12 juli 202212-minners, Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen

Jongerenwerkers en ondernemers over jonge aanwas uit de criminaliteit houden

De gemeente Arnhem ontving 30 juni leden van de CCV Learning Community ‘Jonge aanwas uit de georganiseerde criminaliteit houden’. Burgemeester Ahmed Marcouch heette iedereen welkom en vertelde over de Arnhemse aanpak. Hij sprak over de ‘Gouden driehoek’: school, ouders en straat. Want jongeren uit de georganiseerde criminaliteit houden, vraagt om integrale samenwerking waarin stimuleren, grenzen stellen en corrigeren een rol hebben.

Verder bespraken de leden van deze community onderwerpen als de samenwerking tussen gemeenten en scholen. Hoe informeer je de scholen over onderwerpen als vroegsignalering, de georganiseerde misdaad en de bijbehorende werkprocessen en meldpunten? Welk (voorlichtings)instrumentarium is voor handen en hoe ga je om met vragen vanuit de scholen over de rol van de docent bij signalering en voorlichting aan de jongeren in zijn klas, wel of niet zijn taak? De ervaringen die opgedaan worden in de verschillende gemeenten komen op de landelijke bijeenkomst van 6 oktober aan de orde. Bekijk alvast het programma.

Arnhemse Straatcoaches

De Stichting Arnhemse Straatcoaches (SAS) werkt in opdracht van de gemeente Arnhem aan het voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast en criminaliteit. De kern van SAS bestaat uit een team van 12 straatcoaches. De straatcoaches zelf komen zoveel mogelijk uit de wijken waar zij ook werken. Het verschil tussen deze straatcoaches en het jongerenwerk in de gemeente Arnhem is dat deze straatcoaches de jongeren niet begeleiden in trajecten richting wonen, werk, school. Zij:

  • Gaan het gesprek aan met de jongeren over bijvoorbeeld de overlast die anderen ervaren van hun hangplek of vervuiling van de openbare ruimte
  • Leggen uit dat wat jongeren doen in sommige gevallen verboden is, doordat ze zich bijvoorbeeld verzamelen en ophouden op eigen terrein
  • Geven de jongeren in de wijk een duidelijkere stem in gemeentelijke of politieaanpakken
  • Voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen
  • Komen op scholen om daar te helpen met het geven van voorlichting
  • Proberen meer betrokkenheid van de ouders te verkrijgen door ook huisbezoeken aan ouders te brengen. Daarin geven ze onder meer aan hoe belangrijk het is om ook eens naar een sportwedstrijd te komen kijken, ook al hebben ouders 2 banen en blijft er weinig tijd over. Ze vertellen over de mogelijkheden om hulp in te schakelen voor de opvoeding van zoon of dochter.

Ondernemers aan het woord

In Prospect4Cash werken ‘Antonio Shining Places’ en uitzendbureau ‘HTR-werkt’ samen. Prospect4Cash richt zich op jongeren van 16 tot 21 jaar en heeft als doel jongeren te helpen bij het vinden, leren en behouden van werk. De eigenaren van deze uitzendbureaus helpen jongeren bij het aanbrengen van structuur in hun leven door (werk) afspraken te maken en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de talenten van de jongeren.

De organisatie bestaat nu ruim een jaar en inmiddels hebben 48 jongeren het traject doorlopen waarvan 40 nu een baan hebben. Dat gaat niet vanzelf. De jongeren hebben aandacht en duidelijkheid nodig. “Op tijd komen is hier ook echt op tijd komen,” geeft Toni Iñiguez Najdanovski aan.

Daarom haalt hij soms ook jongens om 6 uur in de ochtend thuis op. “Dat is geen structurele aanpak, maar het kan een goed moment zijn om bij te praten”, licht Najdanovski toe. Tegelijkertijd scheelt het de jongens een lange busrit. Tijdens schoolvakanties worden bedrijfsbezoeken met de jongeren afgelegd. Daarin komen ze van alles te weten over de bedrijven, de werkzaamheden en de vaardigheden die ze nodig hebben om daar te werken. Najdanovski geeft als tip om in iedere gemeente te kijken naar ondernemers die zich willen inzetten voor deze jongeren.

Jongeren en werk

Prospect4Cash helpt jongeren aan werk en helpt jongeren na te denken over hun eigen pad. Willen ze terug naar school, willen ze ander type onderwijs volgen dan waar ze vandaan komen (en waar ze uitgevallen zijn), willen ze in een andere branche werken? “Dat soort gesprekken voeren we hier, terwijl ze ook werkervaring opdoen en leren omgaan met regels waarmee je binnen een werkcontext te maken hebt. Het is goed als die gesprekken in alle gemeenten met deze jongeren gevoerd worden”, zegt Najdanovski.

Voor een gemeente is het belangrijk om met ondernemers te werken die bij voorkeur een team hebben dat zich kenmerkt door diversiteit qua culturele achtergrond, maar ook man/vrouw verhouding. De gemeente Arnhem investeert jaarlijks €1,4 miljoen in vroegtijdige schoolverlaters.

Toolbox voorkomen jeugdcriminaliteit

De Arnhemse Straatcoaches en Prospect4Cash krijgen een plek in de nieuwe online toolbox: Preventie van ‘ondermijnende en georganiseerde’ jeugdcriminaliteit. Tijdens de zomer werkt het CCV samen met de 8 gemeenten van deze Learning Community aan de invulling daarvan. Na de zomer kun je daarin beleidsplannen, goede voorbeelden, relevante literatuur, onderzoeken en doorverwijzingen vinden. Houd onze berichtgeving daarover in de gaten, bijvoorbeeld via de CCV-nieuwsbrief.

Meer informatie

De Learning Community bestaat uit 8 gemeenten die werken aan het ontwikkelen van nieuwe aanpakken gericht op het voorkomen van jeugdige aanwas. Om van elkaar te kunnen leren is deze community opgericht. De leden zijn Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Zaanstad, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan