Direct naar content
1 april 2022Adolescentenstrafrecht, Jeugdcriminaliteit

Meer strafzaken tegen jongeren

Het aantal strafzaken tegen jongeren die verdacht worden van het plegen van een ernstig geweldsdelict of een levensdelict steeg in 2021. Steeds vaker heeft een verdachte een wapen, meestal een steekwapen, bij zich. Dat blijkt uit de eerste cijfers die het Openbaar Ministerie (OM) naar buiten brengt over 2021.

Illegaal wapenbezit

Het aantal minderjarige verdachten van een delict in combinatie met illegaal wapenbezit steeg in 2 jaar van 508 naar 798 (57%). Bij jongvolwassenen (18-21 jaar) nam dat aantal toe van 860 naar 1.162 (35%).

Geweldsdelicten

In 2020 steeg het aantal zaken tegen minderjarigen die worden verdacht van een ernstig geweldsdelict in 1 jaar met 20%, van 1.633 naar 1.960. Het gaat om verdachten van zware mishandeling, diefstal met geweld, afpersing of ernstige bedreiging, al dan niet in groepsverband. In 2021 registreerde het OM 1.920 nieuwe geweldszaken tegen minderjarige verdachten. Ook het aantal jongvolwassenen tussen 18 en 21 jaar dat verdacht wordt van een ernstig geweldsdelict bleef hoog. Het OM registreerde 1.946 zaken in 2021. In 2020 waren dat 2.018 verdachten. Dat is 31% meer dan in 2019.

Doodslag

Het aantal nieuwe strafzaken met jongere verdachte van (een poging tot) doodslag nam ook in 2021 toe. In 2021 zijn 198 strafzaken met een minderjarige verdachte geregistreerd, waarbij sprake was van een verdenking van (een poging) doodslag. In 2020 waren dat er 190. Het ging in 2020 in 94% van de zaken om een poging, in 2021 is dat 89%. Daarbovenop zijn 266 strafzaken met een jongvolwassen verdachte geregistreerd voor (een poging) doodslag. In 2020 waren dat 223 verdachten, een groei van 19%. In beide jaren ging het in 91% van de zaken om een poging.

Het aantal minderjarige verdachten van (poging) moord verdrievoudigde in een jaar tijd en nam toe van 26 tot 76 personen. Daarbij springen de 3 grote steden eruit. In 2020 ging het in 88% van de gevallen om een poging tot moord. In 2021 is dat in 83%.

Het aantal jongvolwassen verdachten van (poging) moord nam toe van 64 naar 81. In 2020 ging het in 75% om een poging moord, in 2021 is dat aandeel afgenomen tot 44%. Dat betekent niet alleen dat het aantal jonge verdachten groeit, maar ook dat zij vaker verdacht worden van een voltooid levensdelict.

Kansen en perspectieven bieden

“Het is belangrijk dat de maatschappij er alles aan doet om te voorkomen dat jongeren zwichten voor de lokroep van de georganiseerde (drugs)criminaliteit. De overheid moet niet alleen grenzen stellen als dat nodig is, maar ook kansen en perspectieven bieden”, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. “Dat kan met een integrale aanpak die is gericht op het verbeteren van sociaal-economische kansen en perspectieven, gecombineerd met justitiële maatregelen. Zo voorkom je dat jongeren worden ingezet voor het plegen van ondermijnende criminaliteit en neem je een belangrijke voedingsbodem hiervoor weg.”

Bron: om.nl

De Toolbox Wapens en jongeren op de website hetccv.nl geeft gemeenten een brede selectie preventieve en repressieve maatregelen tegen wapengebruik van jongeren. Gemeenten kunnen zelf kiezen waar ze gebruik van willen maken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV onderhouden deze toolbox met informatie en best practices van instrumenten om wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan