Direct naar content
4 december 2023Cybercrime

Nieuwe kans voor innovatieve jeugd cyberprojecten in City Deal 2024

Jongeren groeien op in een digitaal tijdperk. Dit biedt talloze voordelen, maar brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit neemt razendsnel toe. Jongeren moeten hiertegen worden beschermd. In antwoord daarop stelt de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime in 2024 nieuwe subsidiegelden beschikbaar voor projecten gericht op het versterken van de cyberweerbaarheid van jongeren.

door Siènne Stoker, adviseur Jeugd & Cybercrime

Achtergrond: City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

In 2020 werd de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gelanceerd als een innovatieve samenwerking tussen gemeenten, veiligheidsprofessionals, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking, ondersteund door de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, heeft geleid tot een reeks lokale projecten die de weerbaarheid van inwoners en bedrijven tegen cybercriminaliteit vergroten. Deze vind je terug in de CCV-database ‘Lokale Cyberprojecten.

Eerdere successen en nieuwe mogelijkheden

Met succesvolle pilots en projecten in voorgaande twee tranches – gericht op het mkb, kwetsbare groepen (zoals senioren en jongeren) en de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen – zijn er op lokaal niveau veelbelovende initiatieven ontstaan. En goed nieuws voor 2024: er komen nieuwe subsidiegelden beschikbaar voor innovatieve lokale cyberprojecten.

Wat betekent dit voor jou?

In januari 2024 opent de inschrijving voor de derde tranche City Deal projecten, specifiek gericht op het versterken van de cyberweerbaarheid van jongeren. Innovatieve ideeën kunnen worden ingediend en gepresenteerd. Zo’n vijf projecten ontvangen subsidie. Lokale en regionale overheden, samenwerkingsverbanden in veiligheid, onderwijsinstellingen en private partijen worden aangemoedigd om met creatieve en innovatieve voorstellen te komen.

Focus van de nieuwe uitvraag

De derde tranche legt de nadruk op interventies die ‘witte vlekken’ aanpakken en bestaande interventies verbeteren. Een analyse door het CCV van meer dan zeventig interventies maakt inzichtelijk op welke onderdelen nog interventies missen: de witte vlekken. De nieuwe uitvraag betreft daarom bij voorkeur interventies die gericht zijn op:

  • Kwetsbare slachtoffers en daders
  • Opportunistische slachtoffers en daders
  • De verbinding tussen (jeugd)zorg en cybercrime-daders, met aandacht voor persoonsgerichte aanpak.
Halverwege januari volgt meer informatie over de subsidie, randvoorwaarden en planning in de officiële uitvraag. Volg Het CCV Cybercrime Netwerk op LinkedIn voor het laatste nieuws.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) begeleidt en coördineert de projecten van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime op nationaal niveau. Bekijk de ‘Witte vlekken’ analyse van jeugd cyberprojecten.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan