Direct naar content
3 juli 202312-minners, School en veiligheid

Vroegsignalering vraagt om schooldirecties met lef

In de aanpak van jeugdgroepen en risicogedrag kunnen scholen een cruciale rol spelen. Scholen hebben zicht op leerlingen en hun families en de wijk, zegt Eric van ’t Zelfde, rector van het Drachtster Lyceum in Drachten.

Hij zat in de begeleidingscommissie van de herijking van het 7-stappenmodel. “Scholen zijn niet per definitie betrokken bij de aanpak van jeugdgroepen of risicogedrag, toch zou dat in mijn beleving wel moeten,” zegt hij.

“In grote gemeenten zoals Rotterdam zijn scholen meestal betrokken bij de aanpak van risicogedrag bij jongeren. Ze komen dan eens in de zoveel tijd bij elkaar voor een groot overleg. De scholen stellen mede de agenda op en leveren daarvoor informatie aan. Het is dan afwachten hoe serieus ze zo’n onderwerp oppakken. Naar mijn idee zou dit landelijk meer gestructureerd moeten plaatsvinden, waarbij het initiatief bij de gemeenten ligt. Partners als politie, openbaar vervoer organisaties, wijkregisseurs, wijkteams, wijkagenten etc moeten daarbij aansluiten.”

Durf, expertise en geld

De rol van scholen bij de aanpak van jeugdgroepen en risicogedrag is soms heel klein. Volgens Van ’t Zelfde komt dat doordat scholen zich er onvoldoende of niet in willen mengen, er geen budget voor (kunnen) vrijmaken of de expertise niet in huis hebben. Soms vindt een school het niet haar taak om hier iets aan te doen; het kan werkelijk gevaarlijk zijn, het vergt expertise en het brengt werkverschaffing met zich mee.

“Jongeren helpen juiste keuzes te maken.”

“Ik kom veel twijfel tegen”, zegt hij. “Bijvoorbeeld omdat scholen onderwijs zien als betrokkenheid en denken soms dat melden een vorm van ‘verraden’ is. De betrokkenheid is terecht, maar van verraden is geen sprake. Signalen melden en samen met partners oppakken en optrekken, is bedoeld om jongeren te helpen om de juiste keuzes te maken. We weten allemaal hoe cruciaal vroegsignalering is om op tijd aan te kunnen sluiten bij een jongere die de verkeerde kant op dreigt te gaan. Dus laten we dat vooral ook doen met z’n allen! Het 7-stappenmodel is hier een uitstekend hulpmiddel bij. Als school sluit je daarin als partner aan, onder regie van de gemeente. Dit is een ontwikkeling die ik van harte steun en die van belang zal zijn voor onze samenleving.”

Vroegsignalering vraagt om lef

Maar vroegsignalering is niet eenvoudig, realiseert hij zich ook. “Vroegsignalering vraagt om een goed docententeam, een goed zorgteam en een directie met lef. Dat zijn nogal wat randvoorwaarden.” Natuurlijk vindt hij ook dat scholen hierin moeten worden ondersteund, bijvoorbeeld met goede voorlichting over wat signalen kunnen zijn, waar ze op moeten letten en waar ze een melding kunnen plaatsen. “Ik vind dat scholen de plicht hebben om te melden, ook bij de ‘kleinere’ signalen. Dat zijn we aan onze kinderen verplicht; om ze te helpen te groeien in de goede richting.”

Vragen, hulp of advies over het 7-stappenmodel?

Het CCV is beheerder van het 7-stappenmodel. Zoek je ondersteuning of advies over de opzet en uitvoering van het 7-stappenmodel, dan ben je bij het CCV-jeugdteam aan het juiste adres. Mail naar jeugd@hetccv.nl. We staan voor je klaar!

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan