Direct naar content
3 april 202312-minners, Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, LVB jongeren en criminaliteit

Webinars: Samen jeugdcriminaliteit voorkomen

Criminaliteit is niet alleen iets van politie en justitie. Professionals uit het sociaal domein hebben ook een belangrijke rol in de vroegsignalering. Om jeugdcriminaliteit gezamenlijk aan te pakken organiseren het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een webinarreeks over de samenwerking om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Er komen 3 webinars rond verschillende thema’s en je kunt je aanmelden voor het volgen van 1 of meerdere webinars.

Verschillen tussen het veiligheids- en het sociaal domein bestaan, de vraag is hoe we elkaar beter leren kennen om de verschillen te overbruggen? Om afglijden naar de criminaliteit te voorkomen, is het belangrijk om domeinoverstijgend samen te werken, de signalen van crimineel gedrag bij jongeren te leren herkennen en te weten hoe je hier opvolging aan kunt geven.

In deze webinarreeks focussen we ons op de groep jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit, maar niet behoren tot de 2% meest kwetsbare jongeren die hun toevlucht hebben gezocht in de zware criminaliteit. Voor deze laatste groep is al veel aandacht. Meer hierover lees je onder meer in Jongerenwerk voor de 2% van Jan Dirk de Jong, Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit.

Programma

In deze 3 webinars staat elke keer een ander thema centraal. Je kunt je aanmelden voor het volgen van alle webinars, maar ook voor het volgen van losse webinars.

  • Webinar 1 – dinsdag 9 mei ‘Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit’
  • Webinar 2 – dinsdag 30 mei ‘Risico- en beschermende factoren bij jeugdcriminaliteit’
  • Webinar 3 –  maandag 19 juni ‘Hoe pak ik als professional de vroegsignalering op?’

Alle webinars vinden plaats van 16.00 tot 17.30. Met de kennis die je opdoet via de webinars, kun je de volgende stap zetten in het doorontwikkelen en opzetten van slimme samenwerkingen om jeugdcriminaliteit te voorkomen.

Webinar 1 – dinsdag 9 mei ‘Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit’

Het eerste webinar gaat in op de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit. Emeritus hoogleraar Jeugdrechtspleging en emeritus hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers neemt ons mee in de wereld van de jeugdcriminaliteit: Waar hebben we het over? Wat is crimineel gedrag? Welk gedrag valt onder baldadig gedrag? Welke jongeren dreigen af te glijden? En blijft de klassieke crime age curve met de huidige ontwikkelingen nog overeind? Wat maakt criminaliteit daarnaast zo interessant voor jongeren, hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan? In gesprek met onze gasten gaan we in op de signalen waar professionals uit de praktijk tegenaan lopen. Wat kunnen we van elkaar leren en waar moet je op letten? Hierbij zijn professionals van de politie en de jeugdgezondheidszorg aanwezig.

Webinar 2 – dinsdag 30 mei ‘Risico- en beschermende factoren bij jeugdcriminaliteit’

Het tweede webinar richt zich op de risico- en beschermende factoren in de leefwereld van jongeren. Hoe kunnen we het leefklimaat van jongeren verbeteren om daarmee de ontwikkelkansen te vergroten? Peer van der Helm vertaalt de bevindingen uit zijn verschillende onderzoeken in de residentiële zorg naar het leef- en leerklimaat van jongeren in onze samenleving. Welke rol ziet Peer hierbij voor de verschillende partijen? In gesprek met onze gasten (een jongerenwerker, een moeder en met iemand uit het onderwijs) bespreken we aan de hand van de kenniskaart van CCV en met verschillende praktijkvoorbeelden, hoe professionals in het sociale veld invloed kunnen uitoefenen op deze leer- en leefwereld van jongeren.

Webinar 3 –  maandag 19 juni ‘Hoe pak ik als professional de vroegsignalering op?’

In het derde deel van deze webinarreeks willen we professionals inspireren om vroegsignalering rondom criminaliteit onder jongeren op te pakken. Samenwerking is hierbij een belangrijk onderdeel. Songül Mutluer praat ons bij hoe de politiek hier tegenaan kijkt en welke mogelijkheden zij ziet om de samenwerking te bevorderen. Zij bespreekt met haar juridische kennis de knelpunten in de samenwerking. Ook in dit webinar wordt de praktijk besproken: Waar lopen professionals tegenaan? Waar hebben zij een weg gevonden om deze knelpunten om te buigen?

Voor wie?

Deze reeks wordt georganiseerd voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met jongeren. Dat zijn onder andere professionals in het veiligheids- en sociaal domein zoals jongerenwerkers, jeugdgezondheidszorg professionals, jeugdzorg professionals, schoolmaatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, politiemensen, beleidsmedewerkers en procesregisseurs.

Praktische informatie en accreditatie

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de webinars. Maar deelname is niet vrijblijvend. Meld je je aan voor 1 of meerdere webinars, dan rekenen wij op je komst. Ben je op het laatste moment verhinderd, dan gaan we ervan uit dat je een vervanger stuurt.

Accreditatie is aangevraagd bij ABSG, V&VN en SKJ.

Over CCV en het NCJ

Uit de jeugdpeiling van het CCV bleek dat jeugdprofessionals dit jaar de nadruk willen leggen op preventie van criminaliteit en de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Het is belangrijk om deze samenwerking actief op te zoeken en verschillende achtergronden samen te brengen om zo de preventie van jeugdcriminaliteit met elkaar nog beter op te pakken.

De laatste maanden is er veel aandacht voor de jongeren die al vroeg ernstig probleemgedrag vertonen en zich met zware criminaliteit inlaten. Vanuit het CCV en het NCJ richten we ons op die andere 98% van de jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Want daar is ook nog veel ruimte voor verbetering. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat jeugdcriminaliteit eerder wordt gesignaleerd en aangepakt? Sluit aan bij de webinars en leer hoe we dat samen nóg beter kunnen doen.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) maakt de samenleving weerbaar tegen criminaliteit en verhoogt daarmee de veiligheid, het veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Veiligheid is een belangrijke basis voor een goed functionerende samenleving. Het begint bij vertrouwen. Dat houdt meer in dan criminaliteit en overlast tegengaan. Het gaat ook om angst, onrust en gevaar bij individuen wegnemen, het versterken van hun veerkracht en het vergroten van het vertrouwen in de samenleving.

Ons doel is een stabiele en geweldloze omgeving creëren, waarin overheid, inwoners en ondernemers plezierig samenleven. Het CCV biedt jeugdprofessionals kennis, vaardigheden en tools om jeugdcriminaliteit te voorkomen en aan te pakken.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een preventie-expert en dé bondgenoot voor diegene die bij wil dragen aan de gezondheid van ieder kind en die schouderschap biedt aan ouderschap. Wij weten dat inzetten op preventie – het actief bevorderen en beschermen van ieders gezondheid – loont. En dat hoe eerder we (gezondheids)problemen in een kinderleven of gezin voorkomen, hoe beter.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan