Direct naar content
9 september 2022Kindermishandeling, Veiligheid en zorg

‘Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ komt niet uit de verf

Problemen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdhulp, zorgen ervoor dat de ‘Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ niet uit de verf komt. De wet heeft tot een ingewikkelder jeugdbeschermingsstelsel geleid, met als gevolg trage procedures.

Noodgrepen en urgente actie zijn noodzakelijk volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden. Dat staat in het rapport Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, gemaakt in opdracht van het WODC.

Evaluatie

Het hoofddoel van de wet was om te komen tot een effectievere en efficiëntere jeugdbescherming. Dat lukt onvoldoende concluderen de onderzoekers. Hoewel medewerkers van gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming hun uiterste best doen om het kind centraal te stellen, lukt dit vaak niet door het huidige haperende jeugdbeschermingsstelsel.

Uit de evaluatie blijkt onder andere dat er in de praktijk onduidelijkheden zijn over de nieuwe rechtsgronden voor de maatregel van ondertoezichtstelling (OTS) en gezagsbeëindiging. Ook gaan rechters steeds terughoudender om met gezagsbeëindiging en passen zij deze rechtsgrond dus anders toe dan was bedoeld.

Verder schiet de rechtsbescherming van ouders en kinderen op verschillende onderdelen tekort. Daarnaast is de regeling van de OTS ingewikkeld en niet alle juridische mogelijkheden worden in de praktijk voldoende gebruikt.

Aanbevelingen

De onderzoekers hebben aanbevelingen geformuleerd voor onder andere de rechtsgronden voor de OTS, rechtsbescherming van ouders en jeugdigen, de transparantie van de uitvoering van de OTS en het ingewikkelde jeugdbeschermingsstelsel.

Op het niveau van de uitvoering moet zo snel mogelijk actie worden getroffen om de wachtlijsten en tekorten aan jeugdhulp op te lossen en te zorgen voor voldoende jeugdbeschermers die de maatregelen kunnen uitvoeren.

Bron: wodc.nl

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan