Direct naar content
16 mei 2022Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen

Zicht op de online wereld van jongeren

Welke spanningsvelden brengt de digitalisering van de straat met zich mee? En hoe maak je als wijkprofessional de verbinding tussen de wijk en het web?

Op Sociale Vraagstukken delen Juul Gooren, Theo Zijderveld, Katja Rusinovic, Jolien van de Sande, Hans Moors en Marianne van Bochove hun bevindingen. Zij voerden 20 gesprekken met diverse specialisten, waaronder operationeel specialisten bij de politie, (digitale) wijkagenten en jongerenwerkers.

Cybercrime

Ongewenst gedrag dat eerst op straat plaatsvond, verplaatst zich steeds meer naar online. Ook ontstaan nieuwe vormen van dader- en slachtofferschap die te maken hebben met de anonieme aard en laagdrempeligheid van online platforms. Het online gedrag van jongeren is voor wijkprofessionals echter maar beperkt zichtbaar. Dat brengt verschillende spanningsvelden met zich mee. De 3 door de professionals vaakst genoemde zijn:

  1. Grenzen van de wijk versus de grenzeloosheid van het web
    Hoe krijg je als gebiedsgebonden professional zicht op risicovolle activiteiten die zich in de grenzeloze online wereld afspelen? En hoe ga je ermee om? Wijkprofessionals vinden zelf dat zij zich meer buiten de fysieke grenzen van de wijk moeten begeven. Er zijn goede voorbeelden van agenten en jongerenwerkers uit verschillende wijken die informatie uitwisselen en hun acties onderling afstemmen.
  2. Online balanceren tussen afstand en nabijheid
    Steeds meer wijkprofessionals verdiepen zich in het online gedrag van jongeren en doen aan digitale preventie. Zo organiseren in Den Haag wijkagenten samen met jongerenwerkers veel bekeken live-sessies via Instagram, waarin ze met jongeren in gesprek gaan over bijvoorbeeld sexting. Maar het betreden en benutten van de online leefwereld van jongeren brengt ook spanningen met zich mee. Aan de ene kant is het waardevol dat je als wijkprofessional weet wat er speelt in het leven van jongeren. Aan de andere kant moet je hier zelf niet te veel onderdeel van worden: professionele afstand is belangrijk om indien nodig normerend op te kunnen treden.
  3. Preventie versus privacy
    Online is het mogelijk om veel informatie te verzamelen over het gedrag van jongeren. Maar niet alles wat kan, mag ook. Een digitale wijkagent mag in principe online surveilleren zolang het openbare groepen en platforms betreft. Maar als er specifieke personen in beeld komen, dan komt het al snel neer op stelselmatige observatie van personen. Voor dergelijk ‘digitaal rechercheren’ is een concreet strafbaar feit nodig. Er is dan geen sprake meer van signalering, maar van opsporing, waarvoor strenge voorwaarden gelden.

Bron: Sociale Vraagstukken – Wijkprofessionals: zicht krijgen op online wereld van jongeren

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan