Direct naar content

Training jeugd leidt tot betere samenwerking en concrete stappen

De gemeente Gouda besloot een training Jeugd te volgen, samen met de partners uit het lokale netwerk. Willeke Visser, beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid van de gemeente is er enthousiast over: “We begrijpen elkaar beter en zetten concrete stappen.”

“Ons doel was om met elkaar op dezelfde vlieghoogte te komen,” vertelt Visser. “Dus waar praten we over, welke termen gebruiken we, wat verstaan we daaronder? Maar ook wie doet wat in de aanpak van jeugdgroepen, waar kun je elkaar op aanspreken en hoe zet je het 7-stappenmodel in? Dat was de aanleiding om een gezamenlijke training te doen.”

En met succes. Want sinds die tijd begrijpen ze elkaar beter en hebben ze met elkaar ook concrete stappen gezet. Ook heeft het hen versterkt in hun onderlinge samenwerking.

“Collega’s uit de zorg en het sociaal domein praten anders over jongeren dan veiligheidscollega’s.”

Communicatie: belangrijkste én moeilijkste

Je zou denken dat het vanzelfsprekend is om aan een ketenpartner te vragen wat hij doet of waar hij verantwoordelijk voor is. “Maar dat is het niet altijd,” zegt Visser. “Met name de communicatie is het belangrijkste onderdeel en meteen ook het moeilijkste.”

“Om een voorbeeld te geven. Bij jeugdoverlast werk je op het snijvlak van zorg en veiligheid. Maar collega’s uit de zorg en het sociaal domein praten anders over jongeren dan veiligheidscollega’s. Woorden hebben in beide domeinen soms een andere betekenis of lading. Door de training kregen we nieuwe kennis aangeboden en daarmee ook meer begrip.”

Scherp zijn op verschillen in betekenissen

Zo’n woord was ‘casusregisseur’, herinnert Visser zich. ”Het heeft in beide domeinen een andere lading. Dat was zo’n eye-opener voor mij. In gesprekken die we na de training nog met elkaar hadden, ontstond dit besef. Ik kwam erachter dat we gewoon niet over hetzelfde spraken. De een denkt dat de casusregisseur hulp gaat verlenen en de ander denkt dat de casusregisseur ervoor zorgt dat de processen goed lopen. Daar moet je scherp op zijn en blijven. Anders zijn de verwachtingen die je over en weer hebt naar elkaar niet ok.”

Basis voor goede samenwerking

Een ander doel om de training te volgen met het lokale netwerk, was om meer met elkaar in verbinding te komen. “Ook dat is goed gelukt,” vertelt Willeke. “Na de training zijn we steeds meer met elkaar in gesprek geraakt en kregen we steeds duidelijker wat de motivatie en drijfveren van eenieder uit het netwerk is. Dat werkt lekker. Dankzij de training is onze samenwerking vloeiender geworden. Dat vind ik heel waardevol.”

“De training zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan.”

Enthousiaste reacties

Alle collega’s uit het lokale netwerk die deelnamen aan de training waren enthousiast. Het zijn mensen met hele verschillende functies. Van politieagenten en boa’s tot aan beleidsmakers. “De training gaf ons veel inzicht in wat gedragsbeïnvloeding precies is. Dat bracht mooie gesprekken op gang,” zegt Visser.

Onder meer over wat is online gedrag precies en hoe krijg je meer zicht op jongeren met een licht verstandelijke beperking. “Ik vond het vooral waardevol om het 7-stappenmodel met elkaar door te nemen voor de aanpak van een jeugdgroep. Het was fijn dat de trainsters Nicole en Frannie de tweede dag daarop aanpasten. Want het is dankzij deze dagen dat we daarmee verder zijn gegaan. We zijn nu op de helft, en daar ben ik heel blij mee!”

Neuzen zelfde richting op

Visser kan de training Jeugd ‘Anders kijken, zien en doen’ zeker aan anderen aanbevelen. “De training geeft een goede basiskennis mee. De training zorgt er vooral voor dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan en het verstevigt de onderlinge samenwerking.”

Foto: VVV Gouda

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan