Direct naar content

School en veiligheid: sexting

Experimenteren met relaties en seksualiteit (online) is leuk en hoort bij de seksuele ontwikkeling. Jongeren wisselen online seksueel getinte berichten, foto’s en/of filmpjes uit en tasten de grenzen af van wat kan en wat niet. Er zijn wel risico’s.

Problemen ontstaan als zonder medeweten of toestemming van de afgebeelde persoon beeldmateriaal wordt gemaakt en verspreidt. Dit wordt ongewenste sexting of shame sexting genoemd en is strafbaar. Voor slachtoffers en hun omgeving kan de impact enorm zijn.

Wegwijzer helpt met aanpak

De aanpak van sexting is afhankelijk van de mate van vrijwilligheid, aard van het beeldmateriaal, wijze en mate van verspreiding en relatie tussen de betrokkenen. Zo’n aanpak is niet altijd gemakkelijk.

Om hier op een gepaste manier mee om te gaan, hebben de ministeries van OCW, VWS en JenV samen met Rutgers, Halt, EOKM, School & Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de ‘Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting’ gemaakt voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. In de wegwijzer vind je onder meer toolkits, stappenplannen en meldpunten voor advies.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan