Direct naar content

“Het CCV is er voor ons!”

Aanpak criminele en overlastgevende jongeren, woonoverlast, mensenhandel, arbeidsuitbuiting, georganiseerde criminaliteit, KVO, KVU, integraal veiligheidsplan, bijtincidenten, huisverboden, rampenbestrijding, RIEC-casussen, aanpak personen met verward gedrag.

Judith Liezen kan nog wel even doorgaan met haar opsomming. Als ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid in Meppel ervaart ze dat het veel is. Ze legt uit: “Je kunt hierdoor niet de diepte ingaan op elk onderwerp. Dat is het fijne aan het CCV: je kunt je heel snel in de breedte in de materie inlezen. Vervolgens kan ik in het persoonlijke contact met CCV-adviseurs snel de verdieping vinden die ik op dat moment nodig heb.”

“…die voortvarendheid, dat vond ik erg prettig.”

Een tijd geleden nam Judith contact op met CCV-collega’s Nicole Langeveld en Frannie Herder. De politie vraagt haar op dat moment om als gemeente de regie te nemen in de aanpak van een criminele jeugdgroep in Meppel.

Judith herinnert zich: “Zo’n vraag komt op me af, en dan ga ik me eerst even inlezen. Als snel kwam ik op de website en vond het e-book jeugdgroepen. Daarin stonden onderdelen waarmee ik direct aan de slag kon. Ik belde vervolgens met Nicole om te vragen wat de mogelijkheden van het CCV waren om me hierin te ondersteunen. Samen met Frannie zat ze een week later bij mij in Meppel op het stadhuis. Die voortvarendheid, dat vond ik erg prettig.”

Spiegel

Nicole Langeveld herinnert zich het gesprek ook levendig. “Judith was op zoek naar houvast in de aanpak. Wat wordt van me verwacht, wat moet of kan ik wanneer doen, wat is een logische volgende stap. Als CCV waren we op dat moment voor haar vooral een spiegel en konden we haar gedachten bevestigen of bijsturen.”

Zo ervaarde Judith het ook: “Ik kon mijn onderbuikgevoelens delen en kreeg ook bevestigd dat ik daarop kon vertrouwen. Dat gaf me bagage voor het gesprek met de Politie en het OM. Naderhand bleek ook dat het niet om een jeugdgroep ging, maar om oudere jongeren die flink strafrechtelijk moesten worden aangepakt. Dat hebben we dan ook samen met Politie, OM en het Veiligheidshuis opgepakt.”

Gelukkig vind ik in het CCV weer mijn sparringpartner en ervaar ik dat ze er voor ons zijn.

Intervisie

Na het eerste gesprek op het Meppeler stadhuis, hielden Judith en Nicole contact. “Nicole dacht het hele traject tussendoor met me mee. Het was fijn om af en toe even te kunnen sparren.

Zo vroeg ze me op een gegeven moment of ik interesse had voor een intervisie bijeenkomst op het CCV. Dat had ik zeker en ik vond het ook heel waardevol. Door met een aantal collega’s uit andere gemeenten ieders casussen te bespreken, leer je veel van elkaar.

Hoewel in mijn situatie het station was gepasseerd om preventief aan de slag te gaan, heb ik uit de intervisie wel meegenomen om naar de jongere broertjes of zusjes te kijken, en naar het “aanstormend talent”. Om die reden stelden we een risicojongerenoverleg in; dat hebben we nog steeds en het werkt ook.

Intussen merk je dat nu andere onderwerpen ‘hot’ zijn waardoor de aandacht weer verlegd moet worden. Gelukkig vind ik in het CCV weer mijn sparringpartner en ervaar ik dat ze er voor ons zijn.”

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan