Direct naar content

Werksessie jeugdoverlast en overlastbeleving

Een kans op een gratis werksessie in de CCV-nieuwbrief resulteerde in een enthousiaste samenwerking rondom een plein met jeugdoverlast in een Rotterdamse wijk. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) joeg aan en de partners komen er vanaf hier verder zelf uit.

Enthousiasme om met elkaar aan de slag te gaan is groot

Wil jij kans maken op een werksessie Jeugdoverlast en overlastbeleving?, kopte de CCV-nieuwsbrief. Daar had Marieke de Leeuw, beleidsadviseur bij de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam, wel oren naar. Zij houdt zich bezig met de Groepsaanpak, de Persoonsgerichte Aanpak en de Jeugd Hotspots.

Na rondvraag onder collega’s en ketenpartners, gaf een wijkagent aan dat er omwonenden van een plein in het Oude Noorden overlast van jongeren ervaren. In de late uren treffen zij elkaar op de bankjes onderaan een seniorenflat.

“Door het rumoer voelen bewoners er zich onveilig”

“De overlast is er net als in andere delen van de stad. Door het rumoer voelen bewoners er zich onveilig,” zegt De Leeuw over de problematiek. “Ik begreep dat de jongerenwerkers er niet graag naartoe gaan, omdat deze groep jongeren zich moeilijker laten aanspreken op hun gedrag dan elders in de stad.”

Het CCV selecteerde dit Rotterdamse pleinprobleem voor een van de 5 gratis werksessies van 2,5 uur. Daarin vertellen CCV-adviseurs Sten Meijer en Nicole Langeveld over de laatste inzichten in groepsgedrag en de aanpak van jeugdgroepen, maar ook over op welke manier bewoners en professionals overlast kunnen ervaren. Tevens gaan zij in op hoe gedragsbeïnvloeding de lokale aanpak kan versterken.

Het plein is aangewezen als jeugd hotspot. Dit betekent dat er extra inzet is vanuit de gemeente in de vorm van jongerenwerk, speciaal getrainde jongerenwerkers en – als het nodig is – jeugdhandhavers.

“Gezien, erkend en serieus genomen”

“Ik had al een specifieke interventie op het oog waarbij bewoners leren hoe ze jongeren kunnen aanspreken,” zegt De Leeuw. “Dat leek me ook mooi voor dit plein en ik wilde de workshop gebruiken om daar concrete afspraken over te maken. Het CCV adviseerde me om met een open blik de werksessie in te gaan en niet te veel te sturen.”

Nicole Langeveld, adviseur Jeugd en Veiligheid, zegt daarover: “Het is belangrijk om eerst met elkaar het probleem vanuit verschillende invalshoeken te verkennen. Door de partners te horen over het probleem, voelen zij zich gezien, erkend en serieus genomen. Bovendien geeft alle input een meer compleet beeld van de problemen die er leven. Dat levert vaak nieuwe inzichten op. Geregeld komen er dan andere interventies in beeld waar eerder niet aan is gedacht.”

Voor de werksessie hadden de wijkagenten en de expert Wijkveiligheid een gemêleerd gezelschap van gemeentelijke ketenpartners uitgenodigd dat op en om het plein werkzaam is. Mensen van de politie, reguliere handhavers, jongerenwerkers, afgezanten van de basisschool die aan het plein ligt, en van het Huis van de Wijk. Het enthousiasme onder dit gezelschap om met elkaar aan de slag te gaan rond dit plein is groot.

“Ik vond het echt fantastisch!”

De werksessie leverde een gezamenlijke kijk op over welke problemen er spelen rond het plein. Ook voelden de deelnemers de noodzaak om de urgentie van de situatie rondom het plein vast te houden en politie en bestuur hierin te betrekken. Na deze eerste verkenning onder leiding van het CCV, gaan de ketenpartners nu samen de volgende stappen uitwerken.

De Leeuw: “Deze sympathieke actie van het CCV was een goede motivatie om met elkaar wat te gaan doen op dit plein. De intake, het meedenken, de bijeenkomst met de partners, ik vond het echt fantastisch!”

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan