Direct naar content

12-minners: probleemgedrag en aanpak in beeld gebracht

De afgelopen jaren zijn er vanuit de praktijk signalen dat er sprake is van oververtegenwoordiging van migrantenkinderen onder de 12 jaar die delicten plegen. Een overzicht over de aard en de omvang van delinquenten van deze jongeren ontbrak tot nu toe echter nog.

Beschrijving

Om vast te stellen hoe zwaar de problematiek is en hoe het beleid van gemeenten vorm gegeven moet worden is onderzoek gedaan naar

  • de aard en omvang van delinquent gedrag onder migrantenkinderen
  • risico en gunstige factoren
  • het huidig beleid van gemeenten

Conclusies

Alhoewel het aantal 12-minners dat door de politie wordt geregistreerd beperkt is, is er wel een duidelijke oververtegenwoordiging van kinderen uit migrantengroepen: 1.5 op de 1.000 autochtone kinderen versus 6 op de 1.000 kinderen uit migrantengroepen.

We kunnen vaststellen dat de risico- en gunstige factoren bij 12-minners uit migrantengroepen niet heel erg verschillend zijn van die bij autochtone 12-minners. Kinderen uit migrantengezinnen krijgen wel meer te maken met risicofactoren en de cumulatie van die factoren is groter.

Conclusies voor het huidige beleid van gemeenten

  • geen focus op 12min migrantenkinderen, in ieder geval niet expliciet;
  • weinig zicht op doelgroep (delinquente 12minners);
  • signalering en vooral bereik van migrantenkinderen en gezinnen behoeven (verdere) verbetering;
  • overstap naar signalering/analyse en handelen is een aandachtspunt;
  • trend naar versterken eerste lijn;
  • weinig brede kennis van de risicofactoren;
  • wel een aantal good practices beschikbaar.

Auteurs

Agnes van den Andel, Annelies Maarschalkerweerd, Bram van Dijk, Jolien Terpstra, Nelleke Hilhorst, Wendy Buysse

Organisatie

DSP-groep, in opdracht van het ministerie van BZK.

12-minners: probleemgedrag en aanpak in beeld gebracht

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan