Direct naar content

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Dit rapport van de ministeries van VenJ en SZW bevat een overzicht van de integrale aanpak met maatregelen om het jihadisme in Nederland aan te pakken.

Beschrijving

Het doel van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme is drieledig: het beschermen van de democratie en rechtsstaat, het bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering

De maatregelen uit dit actieprogramma zijn onder te verdelen in vijf groepen maatregelen:

 • Risicoreductie jihadgangers: de risico’s die uitgaan van jihadgangers worden met alle mogelijke middelen beperkt. Het gaat hier om strafrechtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke maatregelen om jihadgangers aan te pakken opdat ze geen verdere schade kunnen aanrichten.
 • Interventies uitreis: potentiële uitreizen worden voorkomen of bemoeilijkt.
 • Radicalisering: dit valt uiteen in drie elementen:
  • Ronselaars worden aangepakt, verspreiders van de ideologie worden verstoord, hun bereik beperkt en verspreiding van de radicale boodschap wordt een halt toegeroepen.
  • Radicalisering wordt gesignaleerd, tegengegaan, nieuwe aanhang van de jihadistische beweging wordt voorkomen en tegengeluiden worden gestimuleerd.
  • Maatschappelijke spanningen worden tegengegaan omdat deze mede een voedingsbodem kunnen zijn voor radicalisering.
 • Sociale media: de verspreiding van online radicaliserende, haatzaaiende, gewelddadige jihadistische content wordt bestreden.
 • Informatie-uitwisseling en samenwerking: om de effectiviteit van de betrokken organisaties te optimaliseren wordt geïnvesteerd in kennis, kunde, en samenwerkingsverbanden op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Organisaties

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Download publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan