Direct naar content

Agressieregulatie op Maat Ambulant

Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar met een forse agressieproblematiek. De jongeren (jong volwassenen) hebben (intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren waarbij sprake is van reactieve en/of proactieve agressie. De jongeren kunnen AR op Maat Ambulant aangeboden krijgen als Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM) of in het kader van gedwongen (en vrijwillige) nazorg.

Verder is het toepasbaar als een jongere een voorwaardelijke straf heeft opgelegd gekregen met als bijzondere voorwaarden behandeling in combinatie met toezicht. Ook kan behandeling plaatsvinden op verzoek van een (gezins)voogd of op vrijwillige basis als de jongere/jong volwassene voldoet aan de indicatiecriteria.

Aanpak

De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken en mindfulness, waarbij continu aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Er wordt maatwerk geleverd door intensiviteit en inhoud van de interventie af te stemmen op de hulpvraag van de jongere.

Via verplichte en optionele modules wordt er individueel gewerkt aan o.a. motiveren, agressieketen/delictanalyse, stressreductie, impulscontrole, beheersingsvaardigheden en het veranderen van disfunctionele cognities. Ook zijn er modules gericht op het differentiëren van emoties, assertiviteit, conflicthantering, ‘juist’ waarnemen/interpreteren en het ombuigen van negatieve interactiecirkels met verzorger(s) en/of partner.

Naast het individuele aanbod, is er ook een groepstraining van 12 bijeenkomsten. De individuele sessie wordt elke week aangeboden en duurt minstens één uur, de groepstraining wordt elke week of om de week aangeboden en heeft de duur van anderhalf uur. AR op Maat Ambulant is een langdurige behandeling van zes maanden tot twee jaar. Na het doorlopen van de twee werkboeken, worden er boostersessies gegeven en tevens wordt zorg gedragen voor (telefonische) nazorg.

‘Sociale Vaardigheden op Maat’ is in december 2009 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Kijk voor meer informatie op de website nji.nl.

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan