Direct naar content

Antisociaal gedrag op jonge leeftijd

Op welke wijze de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een rol kan spelen bij het signaleren van antisociaal gedrag van kinderen staat centraal in dit inspiratieboekje van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Het bijtijds signaleren kan bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit bij kinderen.

Beschrijving

Kinderen die niet leren hun impulsiviteit en agressie onder controle te houden, lopen grote kans op problemen op latere leeftijd. Er ligt een uitdaging voor de JGZ om vroegtijdig deze signalen van antisociaal gedrag op te vangen en te relateren aan mogelijke gevolgen op latere leeftijd. Door krachten te bundelen met ouders, school, politie en huisarts en elkaar te versterken, wordt gewerkt aan het voorkomen van problemen op latere leeftijd en het terugdringen van jeugdcriminaliteit.

In het inspiratieboekje komen achtereenvolgens aan bod:

  • Van kattenkwaad tot probleemgedrag
  • Partnerschap met ouders
  • Signaleren van antisociaal gedrag door de JGZ
  • Signaalgedrag van kinderen uit de hoog-risicogroep
  • Een taxatie-instrument: de EARL-PC
  • Samenwerken tussen partners zorg en veiligheid
  • Aanpakken en interventies

Auteurs

Yvonne van Heerwaarden en Frans Pijpers.

Organisatie

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Download het inspiratieboekje op de website van het NCJ

Naar publicatie

Bekijk de interventies in de database aanpakken jeugdgroepen

Naar publicatie

Bekijk rollen en taken in de matrix vroegsignalering

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan