Direct naar content

Betere Start

Betere Start is een onderzoek naar de effectiviteit van het gelijknamige project waarbij opvoedingsondersteuning wordt geboden aan gedetineerde moeders. Doel van de ondersteuning is het voorkomen van criminaliteit door hun kinderen. De resultaten zijn veelbelovend.

Probleemstelling

Kinderen met een gedetineerde moeder hebben een sterk verhoogd risico in de toekomst zelf crimineel gedrag te gaan vertonen. Dit is bijzonder schadelijk voor deze kinderen, hun directe omgeving en de samenleving. Interventies vinden veelal pas plaats op het moment dat bij deze kinderen ernstige problemen zijn ontstaan, wanneer behandeling kostbaar en weinig succesvol is

Beschrijving

Betere Start is gericht op opvoedondersteuning in de laatste drie maanden van detentie en daarna. Het is gericht op moeders van kinderen tussen de twee en tien jaar. Investeren in kinderen van gedetineerde ouders is van belang omdat uit onderzoek blijkt dat zij een sterk verhoogde kans lopen later ook in aanraking te komen met criminaliteit. Deze eindrapportage doet bondig verslag van de feitelijke resultaten van het onderzoek.

Conclusies

De resultaten van Betere Start zijn veelbelovend. De moeilijk bereikbare doelgroep heeft deelgenomen en er zijn bewezen directe effecten. Zo is Betere Start een haalbare en effectieve methode gebleken om opvoeding door gedetineerde moeders te versterken en gedragsproblemen van hun kinderen van tussen de 2 en 10 jaar te voorkomen. Betere Start heeft substantiële effecten op gedragsproblemen van kinderen en opvoeding door moeders, belangrijke risicofactoren voor later crimineel gedrag.

Auteurs

Drs. Ankie T.A. Menting, prof. dr. Bram Orobio de Castro en prof. dr. Walter Matthys.

Organisatie

Universiteit Utrecht.

Rapport Betere Start

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan