Direct naar content

BOT! Back on Track in 075

Dit projectplan van de gemeente Zaanstad voor een duurzame aanpak tegen ondermijnende criminaliteit is voor een hele brede doelgroep interessant. Voor beleidsmedewerkers van zowel sociaal domein, onderwijs, veiligheidsdomein. Maar ook voor uitvoerders, zoals jongerenwerkers, politie, leerplichtambtenaren. Voor de totstandkoming van het projectplan zijn interviews afgenomen in de gemeente. En zo proberen ze in plaats van pleisters te plakken een duurzame aanpak te starten. Een mooi inspiratie-document.

De gemeente Zaanstad wil haar preventieve aanpak tegen ondermijnende jeugdcriminaliteit versterken. Dit vraagt om interventies die vroegtijdig ingezet kunnen worden waarmee kan worden voorkomen dat de Zaanse jeugd al op vroege leeftijd in aanraking komt met criminaliteit waardoor zij op achterstand raken van een gezonde thuis-, school- en werksituatie.

Projectplan

Ter voorbereiding op de aanvraag voor gelden vanuit het Bestuurlijke Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) heeft het adviesbureau NCOD THOP in opdracht van de gemeente Zaanstad dit projectplan geschreven op basis van een documentenanalyse, cijfermateriaal en, meest belangrijk, 25 interviews met Zaanse partners uit het veiligheids- en sociaal domein.

Conclusie

Conclusie: er sprake is van verjonging en verharding in de criminaliteit en als er niet vroegtijdig wordt ingegrepen bestaat de kans dat je het contact met deze jongeren verliest. Er is behoefte aan een gerichte aanpak met een eenduidige visie en een heldere opdracht.

Download het projectplan op zaanstad.raadsinformatie.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan