Brochure Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Het ministerie van BZK heeft voor gemeenten de brochure 'Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners' uitgebracht. In de publicatie staat informatie over recente ontwikkelingen die meer mogelijkheden bieden voor het in kaart brengen van de groep die problemen heeft en veroorzaakt.

Het ministerie van BZK heeft voor gemeenten de brochure 'Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners' uitgebracht. In de publicatie staat informatie over recente ontwikkelingen die meer mogelijkheden bieden voor het in kaart brengen van de groep die problemen heeft en veroorzaakt.

De folder bevat de volgende onderwerpen:

  • De cijfers: aanpak van 12minners is noodzakelijk
  • Achtergrond: algemene risicofactoren voor criminele carrière 12minners
  • Achtergrond: specifieke risicofactoren van MarokkaansNederlandse jongeren en aanknopingspunten voor beleid
  • Preventief beleid door gemeente
  • De 'stevige' aanpak: BJZ, politie en gemeente samen aan de slag

Bestand

 

Brochure Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners