Direct naar content

Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners; artikel 172b Gemeentewet

Met deze circulaire geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kennis van de inwerkingtreding en de toepassing van artikel 172 Gemeentewet, houdende een bevel van de burgemeester aan ouders van kinderen jonger dan 12 jaar die groepsgewijs herhaaldelijk de openbare orde verstoren.

Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (kamerstukken 31 467) in werking. Met deze wet is een aantal nieuwe artikelen ingevoegd in de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. Eén van de wijzigingen heeft betrekking op de invoeging van artikel 172b in de Gemeentewet. Het artikel is geplaatst in hoofdstuk XI van de Gemeentewet inzake “De bevoegdheid van de burgemeester” en geeft de burgemeester een extra instrument in de bestrijding van groepsoverlast door kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar.

De burgemeester kan op grond van artikel 172b Gemeentewet aan diegene die het gezag uitoefent over een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar, dat herhaaldelijk groepsgewijs de openbare orde heeft verstoord, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde, een bevel geven ervoor zorg te dragen dat dit kind zich niet zonder begeleiding van een ouder of verzorger dan wel een andere door de burgemeester aan te wijzen meerderjarige, bijvoorbeeld een volwassen familielid, bevindt bij bepaalde objecten of in bepaalde delen van de gemeente. Het bevel kan ook inhouden dat het kind zich niet onbegeleid mag bevinden op voor het publiek toegankelijke plaatsen tussen 20.00 en 06.00 uur.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan